Unit 1.1

To be pytania

Introduction

To be jest czasownikiem modalnym i jest kluczowy w gramatyce.

Użyty w formie pytającej, służy zapytaniu o coś dotyczącego podmiotu.

Form

To be jest czasownikiem nieregularnym, a w formie pytającej (możliwe dzięki inwersji), ma taką strukturę:
To be + subject + …?

To Be Subject Question Mark
Am I ?
Are you ?
Is he ?
Is she ?
Is it ?
Are we ?
Are you ?
Are they ?

*Formy skrócone nie istnieją w formie pytającej.

Example

To Be jest używane z:

 1. Rzeczownikami
  • Am I a student?
  • Is he a lawyer?
  • Are we doctors?
 2. Przymiotnikami
  • Am I tall?
  • Is he polite?
  • Are many people happy?
 3. Wyrażeniami przyimkowymi
  • Is my book on the bed?
  • Is Harry Potter on the TV?
  • Are the eggs in the box?

Use

To Be ma bardzo prostą strukturę. W połączeniu z innymi częściami mowy (rzeczownikami, przymiotnikami, dopełnieniami, etc.) dostarcza więcej informacji na temat podmiotu.

To Be występuje z:

 1. Rzeczownikami;
 2. Przymiotnikami;
 3. Wyrażeniami przyimkowymi (lub dopełnieniami).

To Be  w formie pytającej służy do opisywania cech, na przykład: wieku, ceny, rozmiaru, kształtu, koloru, narodowości.

Summary

Czasownik To be to jeden z najczęściej używanych czasowników pomocniczych w języku angielskim. W formie pytającej służy do zadawania pytań. To be jest często używane z rzeczownikami, przymiotnikami i wyrażeniami przyimkowymi.

Struktura:
To be + subject + …?

Forma pytająca: Am (I…?), Are (you…?), Is (he/she/it…?, Are (we/you/they…?)

Na przykład:
—”Am I tall?” = używamy Am dla pierwszej osoby liczby pojedynczej
—”Is he tall?” = używamy Is dla trzeciej osoby liczby pojedynczej
—”Are they tall?” = używamy Are dla liczby mnogiej.

UWAGA: Formy skrócone nie istnieją w formie pytającej (Is he tall? / ‘s he tall?).

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example], która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises

External link to To be pytania exercises (5).
License