Unit 1.1

To be pytania


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

To be jest czasownikiem modalnym i jest kluczowy w gramatyce.

Użyty w formie pytającej, służy zapytaniu o coś dotyczącego podmiotu.

Form

To be jest czasownikiem nieregularnym, a w formie pytającej (możliwe dzięki inwersji), ma taką strukturę:
To be + subject + …?

To Be Subject Question Mark
Am I ?
Are you ?
Is he ?
Is she ?
Is it ?
Are we ?
Are you ?
Are they ?

*Formy skrócone nie istnieją w formie pytającej.

Example

To Be jest używane z:

 1. Rzeczownikami
  • Am I a student?
  • Is he a lawyer?
  • Are we doctors?
 2. Przymiotnikami
  • Am I tall?
  • Is he polite?
  • Are many people happy?
 3. Wyrażeniami przyimkowymi
  • Is my book on the bed?
  • Is Harry Potter on the TV?
  • Are the eggs in the box?

Use

To Be ma bardzo prostą strukturę. W połączeniu z innymi częściami mowy (rzeczownikami, przymiotnikami, dopełnieniami, etc.) dostarcza więcej informacji na temat podmiotu.

To Be występuje z:

 1. Rzeczownikami;
 2. Przymiotnikami;
 3. Wyrażeniami przyimkowymi (lub dopełnieniami).

To Be  w formie pytającej służy do opisywania cech, na przykład: wieku, ceny, rozmiaru, kształtu, koloru, narodowości.

Summary

Czasownik To be to jeden z najczęściej używanych czasowników pomocniczych w języku angielskim. W formie pytającej służy do zadawania pytań. To be jest często używane z rzeczownikami, przymiotnikami i wyrażeniami przyimkowymi.

Struktura:
To be + subject + …?

Forma pytająca: Am (I…?), Are (you…?), Is (he/she/it…?, Are (we/you/they…?)

Na przykład:
—”Am I tall?” = używamy Am dla pierwszej osoby liczby pojedynczej
—”Is he tall?” = używamy Is dla trzeciej osoby liczby pojedynczej
—”Are they tall?” = używamy Are dla liczby mnogiej.

UWAGA: Formy skrócone nie istnieją w formie pytającej (Is he tall? / ‘s he tall?).

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example], która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises

External link to To be pytania exercises (5).More exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License