To be Interrogative

Verbs

Sloveso To Be je v gramatice nezbytné. Funguje jako pomocné sloveso a je jedno z nepravidelných sloves v anglickém jazyce.
(Jeho použití uvidíme v kombinaci s dalšími slovesy pro vyjádření dějů a chování v Present Progressive form).

Slovesem v Tázacím tvaru se ptáme na otázky.

Tázací tvar slovesa To Be (možno díky „inverzi“) má následující formu:
Verb + subject + question mark (?).

To Be Subject Question Mark
Am I ?
Are you ?
Is he ?
Is she ?
Is it ?
Are we ?
Are you ?
Are they ?

Tázací zkrácené tvary neexistují.

To Be se používá s:

 1. Podstatnými jmény
  • Am I a student?
  • Is he a lawyer?
  • Are we doctors?
 2. Přídavnými jmény
  • Am I tall?
  • Is he polite?
  • Are many people happy?
 3. Předložkovými frázemi
  • Is my book on the bed?
  • Is Harry Potter on the TV?
  • Are the eggs in the box?

To Be má velmi jednoduchou strukturu, v kombinaci s dalšími slovními druhy (podstatná a přídavná jména, doplňky atd.) nám dává více informací ohledně podmětu. Užívá se jako spojovací výraz mezi podmětem a doplňkem či podstatným jménem a tím poskytuje další informace o daném podmětu.

To Be se používá s:

 1. Podstatnými jmény;
 2. Přídavnými jmény;
 3. Předložkovými frázemi.

To Be se používá pro popsání charakteristik podmětu, například:

 1. Věk;
 2. Cena;
 3. Velikost;
 4. Tvar;
 5. Barva;
 6. Národnost.

Sloveso To Be je jedno z nejběžnějších pomocných sloves v angličtině. Užito v Tázacím tvaru ho můžeme použít k tvoření otázek. Sloveso To Be často používáme s podstatnými jmény, přídavnými jmény a předložkovými frázemi.

Sloveso To Be v jeho Tázacím tvaru má následující formu:
Verb + subject + question mark (?) (e.g. Are you an actress?).

Například:
— „Are you an actress?“ = Sloveso se ptá na charakteristiku podmětu.
— „Is he tall?“ = Sloveso se ptá na charakteristiku podmětu.
— „Is their mom 38 years old?“ = Sloveso se ptá na charakteristiku podmětu.

NOTE: Tázací zkrácené tvary neexistují (Is Toni English?‚s Toni English?).

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book