Unit 1.1

To be v tázacím tvaru

Introduction

To be je sponové sloveso a pomocné sloveso, které je v gramatice nepostradatelné.

Použitím tohoto slovesa v tázacím tvaru [interrogative form] se ptáme na něco ohledně podmětu.

Form

To be je nepravidelné sloveso a v tázacím tvaru (umožněném inverzí) má tuto strukturu:
To be + subject + …?

To Be Subject Question Mark
Am I ?
Are you ?
Is he ?
Is she ?
Is it ?
Are we ?
Are you ?
Are they ?

*Neexistují zkrácené tvary pro tázací tvar.

To be používáme jako sponové sloveso mezi jinými slovními druhy; poskytuje nám více údajů o stavu podmětu.

To be se používá s:

 1. Podstatnými jmény;
 2. Přídavnými jmény;
 3. Předložkovými vazbami (nebo doplňky).

Example

To be se používá s:

 1. Podstatnými jmény
  • Am I a student?
  • Is he a lawyer?
  • Are we doctors?
 2. Přídavnými jmény
  • Am I tall?
  • Is he polite?
  • Are many people happy?
 3. Předložkovými vazbami (nebo doplňky)
  • Is my book on the bed?
  • Is Harry Potter on the TV?
  • Are the eggs in the box?

Use

To be v tázacím tvaru se ptá na charakteristiky podmětu, např. věk, chování, barva, práce, národnost, osobnost, místo, cena, vlastnosti, velikost, čas…

Summary

To be je jedno z nejčastěji používaných pomocných sloves. To be se často používá s podstatnými jmény, přídavnými jmény a předložkovými vazbami.

V tázacím tvaru [interrogative form] se ptá na charakteristiky podmětu a stojí před ním (věta je ukončena otazníkem).

Toto jsou jeho tvary: Am I…?, Are you…?, Is he…?, Is she…?, Is it…?, Are we…?, Are you…? a Are they…?.

Například:
— “Am I tall?” = Používáme Am pro první osobu jednotného čísla.
— “Is he tall?” = Používáme Is pro třetí osobu jednotného čísla.
— “Are they tall?” = Používáme Are pro všechny osoby množného čísla.

POZNÁMKA: Neexistují zkrácené tvary pro tázací tvar (Is he tall? / ‚s he tall?).

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises


License