Unit 1.1

To be v tázacím tvaru


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

To be je sponové sloveso a pomocné sloveso, které je v gramatice nepostradatelné.

Použitím tohoto slovesa v tázacím tvaru [interrogative form] se ptáme na něco ohledně podmětu.

Form

To be je nepravidelné sloveso a v tázacím tvaru (umožněném inverzí) má tuto strukturu:
To be + subject + …?

To Be Subject Question Mark
Am I ?
Are you ?
Is he ?
Is she ?
Is it ?
Are we ?
Are you ?
Are they ?

*Neexistují zkrácené tvary pro tázací tvar.

To be používáme jako sponové sloveso mezi jinými slovními druhy; poskytuje nám více údajů o stavu podmětu.

To be se používá s:

 1. Podstatnými jmény;
 2. Přídavnými jmény;
 3. Předložkovými vazbami (nebo doplňky).

Example

To be se používá s:

 1. Podstatnými jmény
  • Am I a student?
  • Is he a lawyer?
  • Are we doctors?
 2. Přídavnými jmény
  • Am I tall?
  • Is he polite?
  • Are many people happy?
 3. Předložkovými vazbami (nebo doplňky)
  • Is my book on the bed?
  • Is Harry Potter on the TV?
  • Are the eggs in the box?

Use

To be v tázacím tvaru se ptá na charakteristiky podmětu, např. věk, chování, barva, práce, národnost, osobnost, místo, cena, vlastnosti, velikost, čas…

Summary

To be je jedno z nejčastěji používaných pomocných sloves. To be se často používá s podstatnými jmény, přídavnými jmény a předložkovými vazbami.

V tázacím tvaru [interrogative form] se ptá na charakteristiky podmětu a stojí před ním (věta je ukončena otazníkem).

Toto jsou jeho tvary: Am I…?, Are you…?, Is he…?, Is she…?, Is it…?, Are we…?, Are you…? a Are they…?.

Například:
— “Am I tall?” = Používáme Am pro první osobu jednotného čísla.
— “Is he tall?” = Používáme Is pro třetí osobu jednotného čísla.
— “Are they tall?” = Používáme Are pro všechny osoby množného čísla.

POZNÁMKA: Neexistují zkrácené tvary pro tázací tvar (Is he tall? / ‚s he tall?).

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License