Unit 10.1

Object Pronouns

Pronouns

Pronouns jsou slova, kterými předcházíme zbytečnému opakování podstatného jména. V anglickém jazyce je rozlišujeme podle čísla (jednotné, množné) a rodu (mužský, ženský, střední).

Object Pronouns nahrazují předměty a tím zabraňují jejich opakování.

EXTRA: Pronouns = Zájmena; Object Pronouns = Předmětová Zájmena.

Zde vidíme seznam Object Pronouns:

Subject PronounsObject Pronouns
IMe
YouYou
HeHim
SheHer
ItIt
WeUs
YouYou
TheyThem

* (předmět/zvíře)

 1. Zamezení opakování
  • I’m a very calm person but my brother always drives me mad.
  • My daughter is 7 years old. I take her to school every day.
  • They have 3 children. They take them to the park every weekend.
 2. Po předložce
  • Don’t look at me!
  • This is for you.
  • I talk to them every day.

Object Pronouns používáme:

 1. Když není zapotřebí určité jméno opakovat;
 2. Abychom nahradili předmět slovesa;
 3. Ve větách po předložkách.

Pronouns jsou slova, kterými předcházíme zbytečnému opakování podstatného jména to v pozici předmětu slovesného a po předložce.

Například:
— „I have three dogs. They are very happy when I take them to the park.“ = Zamezení opakování (They = podmětové zájmeno; Them = Předmětové Zájmeno).
— „I gave him a kiss for you.“ = Po předložkách (I = podmětové zájmeno; Him = Předmětové Zájmeno).

NOTE: Stejně jako zájmena podmětová se ta předmětová rozlišují podle čísla (jednotné a množné) a rodu (mužský, ženský a střední).

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book