Unit 10.1

Předmětová zájmena


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Zájmena [pronouns] jsou slova, která se používají, abychom předešli opakování podstatného jména.

Předmětová zájmena [object pronouns] jsou zájmena, která používáme jako předmět, který následuje po slovese, nebo jako náhradu předmětu, aby se předešlo jeho opakování.

Form

Zájmena a předmětová zájmena se rozlišují podle čísla (jednotné, množné) a rodu (mužský, ženský, střední).

Předmětová zájmena jsou tato:

Subject Pronouns Object Pronouns
I Me
You You
He Him
She Her
It It
We Us
You You
They Them

V hovorovém jazyce je můžeme použít jako krátké odpovědi.

Example

 1. Pro předejití opakování
  • I’m a very calm person but getting stuck in traffic drives me mad.
  • My daughter is 7 years old. I take her to school every day.
  • They have 3 children. They take them to the park every weekend.
 2. Po předložce
  • Don’t look at me!
  • This ticket is for you.
  • I talk to them every day.

Use

Předmětová zájmena používáme:

 1. Abychom předešli opakování stejného podmětového zájmena či podstatného jména;
 2. Ve větách po předložce.

Summary

Předmětová zájmena [object pronouns] používáme, když mluvíme o něčem, co je nějakým způsobem ovlivněno podmětem, ale můžeme je také použít, abychom předešli opakování podstatných jmen. Rozlišují se podle rodu a čísla a stojí po slovesech a předložkách.

Jsou to: me, you, him, her, it, us, you a them.

Například:
— „My dogs get very happy when I take them to the park.“ = Them odkazuje na my dogs.
— „I gave him a kiss for you.“ = Him použijeme místo jména dané osoby.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises


License