Unit 10.1

Předmětová zájmena


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Zájmena [pronouns] jsou slova, která se používají, abychom předešli opakování podstatného jména.

Předmětová zájmena [object pronouns] jsou zájmena, která používáme jako předmět, který následuje po slovese, nebo jako náhradu předmětu, aby se předešlo jeho opakování.

Form

Zájmena a předmětová zájmena se rozlišují podle čísla (jednotné, množné) a rodu (mužský, ženský, střední).

Předmětová zájmena jsou tato:

Subject Pronouns Object Pronouns
I Me
You You
He Him
She Her
It It
We Us
You You
They Them

V hovorovém jazyce je můžeme použít jako krátké odpovědi.

Example

 1. Pro předejití opakování
  • I’m a very calm person but getting stuck in traffic drives me mad.
  • My daughter is 7 years old. I take her to school every day.
  • They have 3 children. They take them to the park every weekend.
 2. Po předložce
  • Don’t look at me!
  • This ticket is for you.
  • I talk to them every day.

Use

Předmětová zájmena používáme:

 1. Abychom předešli opakování stejného podmětového zájmena či podstatného jména;
 2. Ve větách po předložce.

Summary

Předmětová zájmena [object pronouns] používáme, když mluvíme o něčem, co je nějakým způsobem ovlivněno podmětem, ale můžeme je také použít, abychom předešli opakování podstatných jmen. Rozlišují se podle rodu a čísla a stojí po slovesech a předložkách.

Jsou to: me, you, him, her, it, us, you a them.

Například:
— „My dogs get very happy when I take them to the park.“ = Them odkazuje na my dogs.
— „I gave him a kiss for you.“ = Him použijeme místo jména dané osoby.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License