Unit 2.2

Tvoření množného čísla u podstatných jmen


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Podstatná jména [nouns] označují osoby, místa, věci, události, látky nebo kvality.

Tvar množného čísla [plural] podstatného jména se používá, když chceme vyjádřit, že mluvíme o více než jedné osobě, zvířeti, místu či předmětu.

Form

Podstatná jména v množném čísle mohou být vytvořena z těch v jednotném čísle prostým přidáním přípony.

Množné číslo obvykle používáme pouze s počitatelnými podstatnými jmény [countable nouns] (množství věcí, které lze vyjádřit v číslech). Nepočitatelná podstatná jména [uncountable nouns] se neřídí pravidly pro tvorbu množného čísla.

Existují různé typy tvoření množného čísla:

Pravidelné tvoření

Množné číslo pravidelných podstatných jmen se tvoří prostým přidáním -s ke tvaru jednotného čísla.

Singular Plural
car cars
classmate classmates
table tables
teacher teachers
student students

Výjimky

Množné číslo podstatných jmen může být tvořeno různými způsoby v závislosti na příponě tvaru v jednotném čísle. Existují různé typy tvoření množného čísla, které se dělí do skupin dle přípony:

 • Podstatná jména s příponou -ch, -s, -sh, -x nebo -z: přidat -es.
Singular Plural
-ch witch witches
-s boss bosses
-sh bush bushes
-x box boxes
-z quiz quizzes
 • Podstatná jména s příponou -y: změnit -y- na -i- a přidat -es.
Singular Plural
baby babies
city cities
daisy daisies
 • Podstatná jména s příponou -fe nebo -f: změnit -f(e) na -v a přidat (e)s.
Singular Plural
life lives
wife wives
wolf wolves

Example

Pravidelné tvoření

 • StudentPeter and Eva are students.

Výjimky

Podstatná jména s příponou -ch, -s, -sh -x nebo -z

 • WitchWitches are not always scary.
 • BossNobody likes Mondays, not even bosses.
 • BushI like these bushes in spring.
 • BoxWe have 10 boxes.
 • QuizFriday is time for quizzes.

Podstatná jména s příponou -y

 • StoryHe tells me some stories.

Podstatná jména s příponou -fe nebo -f

 • WifeThey are wives.
 • WolfWe saw many wolves at the zoo.

Use

Podstatná jména v množném čísle používáme, když mluvíme o dvou a více věcech.

Summary

Množné číslo [plural] podstatných jmen se může tvořit různým způsobem v závislosti na příponě tvaru jednotného čísla. Ve většině případů stačí na konec přidat -s.

Například:
— „One cup“ ⇒ „Three cups“ = Přidáme -s na konec slova.

V tvorbě množného čísla však existují nepravidelnosti, které závisí na příponě podstatného jména.

Například:
— S příponami -ch, -s, -sh, -x nebo -z, k podstatnému jménu přidáme -es: „One fox“ ⇒ „Two foxes“.
— S příponou -y, změníme -y na -i a přidáme -es: „One lady“ ⇒ „Two ladies“.
— S příponami -fe nebo -f, změníme -f- na -v- a přidáme -es (v některých případech přidáme pouze -s): „One life“ ⇒ „Two lives“.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License