Unit 2.2

Tvoření množného čísla u podstatných jmen

Introduction

Podstatná jména [nouns] označují osoby, místa, věci, události, látky nebo kvality.

Tvar množného čísla [plural] podstatného jména se používá, když chceme vyjádřit, že mluvíme o více než jedné osobě, zvířeti, místu či předmětu.

Form

Podstatná jména v množném čísle mohou být vytvořena z těch v jednotném čísle prostým přidáním přípony.

Množné číslo obvykle používáme pouze s počitatelnými podstatnými jmény [countable nouns] (množství věcí, které lze vyjádřit v číslech). Nepočitatelná podstatná jména [uncountable nouns] se neřídí pravidly pro tvorbu množného čísla.

Existují různé typy tvoření množného čísla:

Pravidelné tvoření

Množné číslo pravidelných podstatných jmen se tvoří prostým přidáním -s ke tvaru jednotného čísla.

Singular Plural
car cars
classmate classmates
table tables
teacher teachers
student students

Výjimky

Množné číslo podstatných jmen může být tvořeno různými způsoby v závislosti na příponě tvaru v jednotném čísle. Existují různé typy tvoření množného čísla, které se dělí do skupin dle přípony:

 • Podstatná jména s příponou -ch, -s, -sh, -x nebo -z: přidat -es.
Singular Plural
-ch witch witches
-s boss bosses
-sh bush bushes
-x box boxes
-z quiz quizzes
 • Podstatná jména s příponou -y: změnit -y- na -i- a přidat -es.
Singular Plural
baby babies
city cities
daisy daisies
 • Podstatná jména s příponou -fe nebo -f: změnit -f(e) na -v a přidat (e)s.
Singular Plural
life lives
wife wives
wolf wolves

Example

Pravidelné tvoření

 • StudentPeter and Eva are students.

Výjimky

Podstatná jména s příponou -ch, -s, -sh -x nebo -z

 • WitchWitches are not always scary.
 • BossNobody likes Mondays, not even bosses.
 • BushI like these bushes in spring.
 • BoxWe have 10 boxes.
 • QuizFriday is time for quizzes.

Podstatná jména s příponou -y

 • StoryHe tells me some stories.

Podstatná jména s příponou -fe nebo -f

 • WifeThey are wives.
 • WolfWe saw many wolves at the zoo.

Use

Podstatná jména v množném čísle používáme, když mluvíme o dvou a více věcech.

Summary

Množné číslo [plural] podstatných jmen se může tvořit různým způsobem v závislosti na příponě tvaru jednotného čísla. Ve většině případů stačí na konec přidat -s.

Například:
— „One cup“ ⇒ „Three cups“ = Přidáme -s na konec slova.

V tvorbě množného čísla však existují nepravidelnosti, které závisí na příponě podstatného jména.

Například:
— S příponami -ch, -s, -sh, -x nebo -z, k podstatnému jménu přidáme -es: „One fox“ ⇒ „Two foxes“.
— S příponou -y, změníme -y na -i a přidáme -es: „One lady“ ⇒ „Two ladies“.
— S příponami -fe nebo -f, změníme -f- na -v- a přidáme -es (v některých případech přidáme pouze -s): „One life“ ⇒ „Two lives“.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

More exercises