Quantitative Determiners

Determiners

Countable Nouns jsou podstatná jména, která vnímáme jako samostatné jednotky, které lze spočítat v číslech.

Na druhé straně, Uncountable Nouns se vztahují k předmětům, které vnímáme jako “masu”, jako nesamostatné jednotky, například, tekutiny a další materiály bez vymezených okrajů.

Každá výše zmíněná kategorie se užívá v kombinaci s různými Quantitative Determiners, známými také jako „kvantifikátory“.

EXTRA: Countable Nouns = Počitatelná Podstatná Jména; Uncountable Nouns = Nepočitatelná Podstatná Jména; Quantitative Determiners = Kvantitativními Determinanty.

Zde vidíme nejběžnější Quantitative Determiners:

 • Countable nouns: both, many, (a) few
 • Uncountable nouns: some, much, (a) little
 • Countable nouns
  • There are shops on both sides of the street.
  • Not many people visit London every winter.
  • Were there only a few people at work?
 • Uncountable nouns
  • Some people like football and basketball.
  • We do not have much time.
  • How little sugar is left?

Both, Many a (a) Few používáme s Countable Nouns.

Some, Much a (a) Little používáme s Uncountable Nouns.

Různé Quantitative Determiners používáme s různými podstatnými jmény.

 • Countable Nouns (podstatná jména, která můžeme jednoduše spočítat v číslech) se mohou pojit s determinanty Both, Many a (a) Few.
 • Uncountable Nouns podstatná jména, která nemůžeme jednoduše spočítat v číslech a vnímáme je jako masu) se mohou pojit s následujícími determinanty: Some, Much a (a) Little.

Například:
Countable: „Can you buy a few coffees at the bar?“ (= some cups of coffee).
Uncountable: „Can you buy some coffee at the supermarket?“ (= some coffee in powder).

Zde vidíme rozdíl díky podstatnému jménu „coffee“ které může být jak počitatelné, tak nepočitatelné se dvěma různými významy.

NOTE: Quantitative Determiners nejsou zaměnitelný (ve smyslu volného užití jednoho, nebo druhého determinantu), počitatelná a nepočitatelná jména se pojí se specifickými determinanty a to musí být dodrženo.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book