Unit 3.2

Kvantifikátory


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Determinanty [determiners] jsou modifikátory podstatných jmen. Poskytují informace o tom, o kterých a o kolika lidech, věcech… mluvíme.

Kvantifikátory [quantitative determiners / quantifiers] se používají pro vyjádření množství určité věci.

Form

Kvantifikátory stojí před podstatným jménem a vyjadřují jeho počet nebo množství.

Hlavními kvantifikátory jsou:

 • S počitatelnými podstatnými jmény: both, many, (a) few
 • S nepočitatelnými podstatnými jmény: some, much, (a) little

Example

Počitatelná podstatná jména

 • Were there only a few people at work?
 • There are shops on both sides of the street.
 • So many people visit London in winter.

Nepočitatelná podstatná jména

 • How little sugar is left?
 • We do not have much time.
 • Some people like football and basketball.

Use

Kvantifikátory používáme s počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény pro vyjádření množství určité věci.

Počitatelná podstatná jména:

 • (Afew = Malý počet;
 • Both = Jeden/jedna i druhý/á z páru;
 • Many = Velký počet individuálních objektů.

Nepočitatelná podstatná jména:

 • (Alittle = Malé množství;
 • Much = Velký objem hmoty/látky;
 • Some = Nespecifikované, ale zároveň značné množství.

Summary

Kvantifikátory [quantitative determiners / quantifiers] se používají pro vyjádření počtu nebo množství určité věci. S různými podstatnými jmény používáme různé kvantifikátory:

Například:
— Počitatelná: „Can you buy a few coffees at the bar?“ = Coffees zde znamená šálky kávy.
— Nepočitatelná: „Can you buy some coffee at the supermarket?“ = Coffee zde znamená mletou kávu.

Coffee může být jak počitatelné, tak nepočitatelné, přičemž významy jsou různé.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises

External link to Kvantifikátory exercises (18).
License