Unit 3.2

Kvantifikátory


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Determinanty [determiners] jsou modifikátory podstatných jmen. Poskytují informace o tom, o kterých a o kolika lidech, věcech… mluvíme.

Kvantifikátory [quantitative determiners / quantifiers] se používají pro vyjádření množství určité věci.

Form

Kvantifikátory stojí před podstatným jménem a vyjadřují jeho počet nebo množství.

Hlavními kvantifikátory jsou:

 • S počitatelnými podstatnými jmény: both, many, (a) few
 • S nepočitatelnými podstatnými jmény: some, much, (a) little

Example

Počitatelná podstatná jména

 • Were there only a few people at work?
 • There are shops on both sides of the street.
 • So many people visit London in winter.

Nepočitatelná podstatná jména

 • How little sugar is left?
 • We do not have much time.
 • Some people like football and basketball.

Use

Kvantifikátory používáme s počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény pro vyjádření množství určité věci.

Počitatelná podstatná jména:

 • (Afew = Malý počet;
 • Both = Jeden/jedna i druhý/á z páru;
 • Many = Velký počet individuálních objektů.

Nepočitatelná podstatná jména:

 • (Alittle = Malé množství;
 • Much = Velký objem hmoty/látky;
 • Some = Nespecifikované, ale zároveň značné množství.

Summary

Kvantifikátory [quantitative determiners / quantifiers] se používají pro vyjádření počtu nebo množství určité věci. S různými podstatnými jmény používáme různé kvantifikátory:

Například:
— Počitatelná: „Can you buy a few coffees at the bar?“ = Coffees zde znamená šálky kávy.
— Nepočitatelná: „Can you buy some coffee at the supermarket?“ = Coffee zde znamená mletou kávu.

Coffee může být jak počitatelné, tak nepočitatelné, přičemž významy jsou různé.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License