Unit 9.1

Přídavná jména přivlastňovací

Introduction

Přídavná jména [adjectives] jsou determinanty, které mohou ve větě stát na dvou různých pozicích a modifikují či popisují určitou osobu či věc. 

Přídavná jména přivlastňovací [possessive adjectives] používáme, když chceme vyjádřit, že něco někomu patří.

Form

Přídavná jména přivlastňovací používáme před podstatnými jmény a můžeme je rozlišit na základě čísla a rodu. Před přídavnými jmény přivlastňovacími nepoužíváme členy ani jiné determinanty.

Přídavná jména přivlastňovací jsou tato:

Subject Pronouns Possessive Adjetives
I My
You Your
He His
She Her
It Its
We Our
You Your
They Their

Example

  • My father and I are policemen.
  • Is this her house?
  • Our cat doesn’t like fish.

Use

Přídavná jména přivlastňovací používáme, když chceme vyjádřit, že něco někomu (osobě či zvířeti) patří.

POZNÁMKA: Přídavná jména přivlastňovací jsou ve skutečnosti determinanty, ale ve slovnících a učebnicích gramatiky se o nich obvykle mluví jako o přídavných jménech.

Summary

Přídavná jména přivlastňovací [possessive adjectives] vyjadřují náležitost něčeho člověku či zvířeti. Rozlišujeme je na základě čísla a rodu.

Jsou to: my, your, his, her, its, our, your a their.

Například:
— „It is not her sandwich, it’s my sandwich.“ = Her a my popisují jiný větný člen (jsou to přídavná jména přivlastňovací).
♦ „It is not her sandwich, it’s mine.“ = Mine nahrazuje jiný větný člen (je to přivlastňovací zájmeno).

POZNÁMKA: Před přídavnými jmény přivlastňovacími nepoužíváme determinanty, vzhledem k tomu, že ona sama jsou jedním z druhů determinantů.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.