Unit 9.1

Přídavná jména přivlastňovací


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Přídavná jména [adjectives] jsou determinanty, které mohou ve větě stát na dvou různých pozicích a modifikují či popisují určitou osobu či věc. 

Přídavná jména přivlastňovací [possessive adjectives] používáme, když chceme vyjádřit, že něco někomu patří.

Form

Přídavná jména přivlastňovací používáme před podstatnými jmény a můžeme je rozlišit na základě čísla a rodu. Před přídavnými jmény přivlastňovacími nepoužíváme členy ani jiné determinanty.

Přídavná jména přivlastňovací jsou tato:

Subject Pronouns Possessive Adjetives
I My
You Your
He His
She Her
It Its
We Our
You Your
They Their

Example

  • My father and I are policemen.
  • Is this her house?
  • Our cat doesn’t like fish.

Use

Přídavná jména přivlastňovací používáme, když chceme vyjádřit, že něco někomu (osobě či zvířeti) patří.

POZNÁMKA: Přídavná jména přivlastňovací jsou ve skutečnosti determinanty, ale ve slovnících a učebnicích gramatiky se o nich obvykle mluví jako o přídavných jménech.

Summary

Přídavná jména přivlastňovací [possessive adjectives] vyjadřují náležitost něčeho člověku či zvířeti. Rozlišujeme je na základě čísla a rodu.

Jsou to: my, your, his, her, its, our, your a their.

Například:
— „It is not her sandwich, it’s my sandwich.“ = Her a my popisují jiný větný člen (jsou to přídavná jména přivlastňovací).
♦ „It is not her sandwich, it’s mine.“ = Mine nahrazuje jiný větný člen (je to přivlastňovací zájmeno).

POZNÁMKA: Před přídavnými jmény přivlastňovacími nepoužíváme determinanty, vzhledem k tomu, že ona sama jsou jedním z druhů determinantů.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License