Adjektio posesiboak

Advertising

Introduction

Adjektiboak esaldian bi posiziotan jarri daitezkeen determinatzaileak dira pertsona edo gauza bat modifikatzeko.

Adjektibo posesiboek zerbait norbaitena dela erakisteko erabiltzen dira.

Form

Adjektibo posesiboek substantiboekin erabiltzen dira eta zenbakiz edo generoarekin ezberdindu daitezke. Ez ditugu artikulu eta beste determinatzailerik erabiltzen adjektibo posesiboen aurretik.

Adjektibo posesiboek hurrengoak dira:

Subject Pronouns Possessive Adjetives
I My
You Your
He His
She Her
It Its
We Our
You Your
They Their

Example

  • My father and I are policemen.
  • Is this her house?
  • Our cat doesn’t like fish.

Use

Adjektibo posesiboek zerbait norbaitena dela erakusteko erabiltzen dira (pertsona edo animalia).

OHARRA: Adjektibo posesiboak normalean determinatzaileak dira, baina hiztegi edo gramatika liburuetan adjektibo moduan aipatzen dira.

Summary

Adjektibo posesiboek zerbait norbaitena dela erakusteko erabiltzen dira. Zenbaki eta generoz ezberdintzen ditugu.

Hurrengoak dira: my, your, his, her, its, our, your eta their.

Adibidez:
— “It is not her sandwich, it’s my sandwich.” = Her eta my esaldiaren beste elementu bat deskribatzen du (adjektibo posesiboak dira).
♦ “It is not her sandwich, it’s mine.” = Mine-k esaldiaren beste elementu bat ordezkatzen du (izenordain posesiboak dira).

OHARRA: Ez ditugu determinatzaileak adjektibo posesiboen aurretik jartzen dira, determinatzaile mota bat direlako.

Berrikusi dezagun {Form} atalaren edukia. Begira ezazu erabilera {Examples} atalean testuinguru batean nola erabiltzen den ikusteko.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License