Izenordain erlatiboak

Advertising

Introduction

Izenordainak errepikapenak ez gertatzeko erabiltzen diren hitzak dira.

Izenordain erlatiboak klausula erlatiboak sartzeko erabiltzen dira.

Form

Izenordain erlatiboak aurretik daukaten substantiboa definitzeko eta identifikatzeko erabiltzen dira. Substantiboen atzetik joan ohi dira eta singularrean edo pluralean joan daitezke eta maskulino eta femeninoa ezberdintzen ez dute. Menpeko klausula (erlatiboak) sartzen dituzte eta klausula askeekin konektatzen dituzte.

Izenordain erlatiboak pertsona edo gauzei erreferentzia egiten die klausula nagusiko subjektua orderezkatuz klausula erlatiboan errepikapenak sahiesteko.  Pertsona eta gauza izenordain erlatibo nagusiak hurrengoak dira: whichwho eta that.

Example

Which

  • We are waiting at the bus stop, which is near the supermarket.
  • She is an air hostess for the airline which Mary works for.
  • We are going on a train which has free internet.

Who

  • I am the one who parked the car.
  • He is the man who went by foot.
  • They are the men who carried out suitcases.

That

  • I bought the mobile phone that you told me about.
  • The ship that I went on yesterday was great.
  • These are the streets that were designed by my friend.

Use

Which, who eta that izenordain erlatiboa pertsona eta gauzak identifikatzeko eta haiei buruzko informazio gehigarria gehitzeko. erabiltzen ditugu

Which that-en errepikapenak sahiesteko erabiltzen da (mesedez, jakin batzutan izenordain hau utzi dezakegula)

Pertsona eta gauza izenordainen erabilerak:

Relative Pronouns People Things
Which x
Who x
That

 

Summary

Izenordain erlatiboak klausula erlatiboak sartzeko erabiltzen dira. Pertsona edo gauzei erreferentzia egiten die klausula nagusiko subjektua orderezkatuz klausula erlatiboan errepikapenak sahiesteko.

Substantiboen atzetik joan ohi dira eta singularrean edo pluralean joan daitezke eta maskulino eta femeninoa ezberdintzen ez dute.

Hurrengoak dira: which (gauzetarako), who (pertsonentzako) and that (pertsona zein gauzetarako).

Adibidez:
— “This is the restaurant which has an Italian menu.” = which erabiltzen dugu restaurant gauza bat delako.
— “The man who owns this restaurant is Italian.” = who erabiltzen dugu man pertsona bat delako.
— “The man that owns this restaurant is Italian.” / “This is the restaurant that has an Italian menu.” = That-ek pertsona zein gauzei erreferentzia egin dezake.

Berrikusi dezagun {Form} atalaren edukia. Begira ezazu erabilera {Examples} atalean testuinguru batean nola erabiltzen den ikusteko.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License