Have eta Have got baiezkoa

Advertising

Introduction

Have/have got aditzak jabetza, erlazio, gaixotasun eta pertsonen eta gauzen ezaugarriak adierazteko erabiltzen dira.

Baiezko forman erabiltzean aditzak subjektuari buruz zerbait baieztatzen du.

Form

Orainaldi simplean [present simple] have eta have got-en aditz formak hurrengoak dira:

To have

Baiezko forman hurrengo egitura dauka:
Subject + have/has + object + …

 • Have/has: baiezko forman, hirugarren pertsona singularrean aldatu egiten da have-tik has-era;
 • Ez dago forma laburturik have-rako baiezko formarako hirugarren pertsona singularrean.
Subject have/has Short form
I have I‘ve
You have You‘ve
He has
She has
It has
We have We‘ve
You have You‘ve
They have They‘ve

To have got

Baiezko forman hurrengo egitura dauka:
Subject + have/has got + object + …

 • Have/has: baiezko forman hirugarren pertsona singularrean aldatu egiten da have-etik has-era.
Subject have/has got Short form
I have got I’ve got
You have got You’ve got
He has got He’s got
She has got She’s got
It has got It’s got
We have got We’ve got
You have got You’ve got
They have got They’ve got

Example

To have

 • have lunch at 2 p.m.
 • She had two dogsshe has two dogsshe will have two dogs.

To have got

 • have got pasta for my lunch; 
 • She had got two dogsshe has got two dogsshe will have got two dogs.

Use

Have eta have got norbaitek zerbait daukala baieztatzeko. Erlazioa, gaixotasuna eta pertsona edo gauzen ezaugarriren bat adierazteko ere erabiltzen dira. Baina ezin dira guztiz elkar-aldatu.

To have

 • Ekintzak adierazteko erabili daiteke;
 • Iragana, orainaldia eta etorkizuna adierazteko erabili daiteke.

To have got

 • Ezin da ekintzak adierazteko erabili;
 • Orainaldia adierazteko bakarrik erabili daiteke.

Summary

Have eta have got, baiezko forman, erlazioa, gaixotasuna eta pertsona edo gauzen ezaugarriren bat baieztatzeko erabiltzen dira. Baina ezin dira guztiz elkar-aldatu.

 • Have ekintzak adierazteko erabili daiteke iragan, orainaldi edo etorkizunean. Baiezko forman subjektuarekin hasten gara eta have eta objektu batekin ondoren. Hirugarren pertsona singularrean has erabiltzen da.
 • Have got ekintzak adierazteko ezin daiteke erabili eta bakarrik orainaldian joan ahal da. Baiezko forman subjektuarekin hasten gara eta have got eta objektu batekin ondoren. Hirugarren pertsona singularrean has got erabiltzen da.

Adibidez:
— “I have lunch at 2 p.m.” / “I have got lunch at 2 p.m.” = Have erabiltzen dugu ekintza bat delako.
— “I have a car.” / “I’ve got a car.” = Have eta have got erabiltzen dugu orainaldian jabetza adierazteko.

OHARRA: Have aditz laguntzaile bezala erabili daiteke aditzen forma batzutan ekintzei buruz hitz egiteko. Ezin dugu have got erabili horretarako. (“You have done it.” / You have got done it.).

Berrikusi dezagun {Form} atalaren edukia. Begira ezazu erabilera {Examples} atalean testuinguru batean nola erabiltzen den ikusteko.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License