Introduction

[Introduction]

Form

To do aditz laguntzaile gisa edo esanahi propioa duen aditz nagusi gisa erabili daiteke. Aditz nagusi gisa, forma jarraitua ere eratzen du doing[TO BE CHECKED WITH A LINGUIST.] To do aditz irregularra da, eta baiezko, ezezko eta galderazko forman orainaldi eta iragan denboran hurrengo egitura eta formak ditu:

To Do Affirmative

Subject + to do + …

Subject To Do in Present Simple To Do in Past Simple
I do did
You do
He does
She does
It does
We do
You do
They do

To Do Negative

Subject + to do + not + …

Subject To Do in Present Simple + not Short Form* To Do in Present Simple + not Short Form*
I do not don’t did not didn’t
You do not don’t
He does not doesn’t
She does not doesn’t
It does not doesn’t
We do not don’t
You do not don’t
They do not don’t

*Forma laburra erabiltzen da ahozko eta idatzizko hizkuntza informalean.

To Do Interrogative

To do + subject + …?

To Do in Present Simple To Do in Past Simple Subject Question Mark
Do Did I …?
Do you …?
Does he …?
Does she …?
Does it …?
Do we …?
Do you …?
Do they …?

Example

[Example]

Use

To do aditza erabiltzen dugu:

  • Aditz laguntzaile moduan: beste aditz batzuen ezezko eta galdera formak sortzeko, baina enfasi eta agindo negatiboetarako ere;
  • Aditz nagusi moduan: ekintza bat egiteko edo osatzeko.

Summary

[Summary]

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License