Gradu adberbioak

Advertising

Introduction

Adberbioak esaldien, klausulen edo klausulen elementuen modifikatzaile moduan funtzionatzen duten hitzak dira. Informazio-sorta zabala eman dezakete.

Gradu adbebioak ekintza edo adjektibo baten intentsitatea buruz informazioa emateko erabiltzen dira.

Form

Gradu adbebioak to be edo to have aditz laguntzaile baten atzean jartzen dira eta beste aditzen aurretik:

Haien posizioak hurrengoak dira:
Subject + be/have + adverb + …
Subject + adverb + verb + …

Gehien erabiltzen diren gradu adberbioak hurrengoak dira: almost, extremely, fully, quite, too eta very.

Kasu batzutan adberbio hauek -ly adjektibo bati gehituz sortu daitezke: extreme ⇒ extremely, full ⇒ fully.

Example

 • Your dinner is almost ready.
 • I have an extremely busy schedule.
 • Our office is fully furnished.
 • This job is quite interesting.
 • Her dress was too small for me.
 • She likes Italy very much.

Use

Gradu adbebioak ekintza, adjektibo edo beste adberbio baten intentsitatea erakutzi nahi dugunean erabiltzen dira.

Gehien erabiltzen diren gradu adberbioak hurrengoak dira:

 • Almost (ia, oraindik ez);
 • Extremely (gradu oso handi batean
 • Fully (ez gutxi edo zerbait baino gutxiago);
 • Quite (nahiko);
 • Too (izan behar den baino gehiago);
 • Very (gradu handian).

Summary

Gradu adbebioak ekintza, adjektibo edo beste adberbio baten intentsitatea erakutzi nahi dugunean erabiltzen dira. To be edo to have aditz laguntzaile baten atzean jartzen dira eta beste aditzen aurretik:

Gehien erabiltzen diren gradu adberbioak hurrengoak dira: almost, toovery, quite, extremely eta fully.

Gradu adberbioak erabiltzean, subjektuaekin hasten gara to be edo to have aditzarekin eta adberbioarekin ondoren. Subjektuarekin ere hasi gaitezke eta adberbioa eta ondoren aditz bat jarriz.

Adibidez:
— “I’m extremely confused.” = Ekintza to be aditzaren bidez adierazten da.
— “The glass is extremely full.” = Ekintza to be aditzaren bidez adierazten da.

Berrikusi dezagun {Form} atalaren edukia. Begira ezazu erabilera {Examples} atalean testuinguru batean nola erabiltzen den ikusteko.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License