Unit 8.1

Prieveiksmių Laipsniai

Adverbs

Prieveiksmiai [adverbs] yra žodžiai, kurie veikia kaip sakinių modifikatoriai, sudėtinio sakinio dalys ar įvairūs jo elementai. Jie mums gali suteikti platesnės informacijos.

Prieveiksmių laipsniai [adverbs of degree] vartojami informuoti apie veiksmo ar būdvardžio intensyvumą.

Prieveiksmių laipsniai paprastai eina po pagalbinių veiksmažodžių to be ar to have ir prieš kitus veiksmažodžius.

Jų pozicijos:
Subject + be/have + adverb + …
Subject + adverb + verb + …

Kartais šie prieveiksmiai gali būti formuojami prie būdvardžių pridedant -ly.

Pagrindiniai prieveiksmiai nurodantys dažnumą yra šie: almostextremelyfullytoovery ir quite.

 • Your dinner is almost ready.
 • Her dress was too small for me.
 • She likes Italy very much.
 • This job is quite interesting.
 • I have an extremely busy schedule.
 • Our office is fully furnished.

Prieveiksmių laipsniai vartojami parodyti veiksmo, būdvardžio ar kito prieveiksmio intensyvumą. Pagrindiniai prieveiksmiai, nurodantys dažnumą, yra šie:

 • Almost (beveik);
 • Extremely (nepaprastai);
 • Fully (visiškai);
 • Too (per daug);
 • Very (labai);
 • Quite (gana).

Prieveiksmių laipsniai [adverbs of degree] vartojami informuoti apie veiksmo ar būdvardžio intensyvumą.

Pagrindiniai prieveiksmiai nurodantys dažnumą yra šie: almost, extremelyfully, toovery ir quite.

Jų pozicija sakinyje:
Subject + be/have + adverb + …
Subject + adverb + verb + …

Pavyzdžiui:
— „I’m extremely confused.“ = Veiksmas išreikštas veiksmažodžiu to be.
— „The glass is extremely full.“ = Veiksmas išreikštas veiksmažodžiu to be.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book