Unit 8.1

Prieveiksmių Laipsniavimas


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Prieveiksmiai [adverbs] yra žodžiai, kurie funkcionuoja kaip sakinių ar sakinio dalių modifikatoriai. Jie gali suteikti mums išsamesnės informacijos.

Prieveiksmių laipsniavimas [adverbs of degree] naudojamas, kai norime informuoti apie veiksmo ar būdvardžio intensyvumą.

Form

Laipsniuojami prieveiksmiai paprastai eina po pagalbinių veiksmažodžių to be ar to have arba prieš kitus veiksmažodžius.

Jų pozicijos yra:
Subject + be/have + adverb + …
Subject + adverb + verb + …

Pagrindiniai laipsniuojami prieveiksmiai yra šie: almost, extremely, fully, quite, too ir very.

Kai kuriais atvejais šie prieveiksmiai gali būti formuojami prie būdvardžio pridedant –ly: extreme ⇒ extremely, full ⇒ fully.

Example

 • Your dinner is almost ready.
 • I have an extremely busy schedule.
 • Our office is fully furnished.
 • This job is quite interesting.
 • Her dress was too small for me.
 • She likes Italy very much.

Use

Laipsniuojame prieveiksmius, kuomet norime parodyti veiksmo, būdvardžio ar kito prieveiksmio intensyvumą.

Pagrindiniai laipsniuojami prieveiksmiai yra šie:

 • Almost (beveik, dar ne);
 • Extremely (nepaprastai);
 • Fully (pilnai, visiškai);
 • Quite (pakankamai);
 • Too (per daug; daugiau nei turėtų būti);
 • Very (labai).

Summary

Prieveiksmių laipsniavimas [adverbs of degree] suteikia informacijos apie veiksmo, būdvardžio ar kito prieveiksmio intensyvumą. Dažniausiai šie prieveiksmiai yra naudojami po pagalbinių veiksmažodžių to be ar to have arba prieš veiksmažodžius.

Pagrindiniai laipsniuojami prieveiksmiai yra šie: almost, extremely, fully, too, very ir quite.

Kai naudojame laipsniuojamus prieveiksmius, sakinį pradedame veiksniu, kurį seka to be ar to have formos bei prieveiksmis. Žinoma, sakinį taip pat galime pradėti veiksniu, kurį seka prieveiksmis ir jau tik po to veiksmažodis.

Pavyzdžiui:
— „I’m extremely confused.“ = Veiksmas išreikštas veiksmažodžiu to be.
— „The glass is extremely full.“ = Veiksmas išreikštas veiksmažodžiu to be.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License