Unit 1.1


To be Teigiama Forma

Verbs

To be yra pagalbinis veiksmažodis ir yra labai svarbus gramatikoje.

Teigiamoje formoje, veiksmažodis nurodo kažką apie subjektą.

To be yra nereguliarus veiksmažodis ir, teigiamoje formoje, laikosi šios struktūros:
Subject + to be + …

SubjectTo BeShort Form*
IamI’m
YouareYou’re
HeisHe’s
SheisShe’s
ItisIt’s
WeareWe’re
YouareYou’re
TheyareThey’re

*Trumpa forma vartojama šnekamojoje kalboje ar neformaliuose laiškuose.

To be yra vartojamas su:

 1. Daiktavardžiais
  • I am a student.
  • He is a lawyer.
  • We are doctors.
 2.  Būdvardžiais
  • I am tall.
  • He is polite.
  • Many people are happy.
 3.  Prielinksninėmis frazėmis (ar papildiniais)
  • My book is on the bed.
  • Harry Potter is on the TV.
  • The eggs are in the box.

To be taip pat gali būti vartojamas trumpose formose:

 • I’m 12 years old.
 • This coat‘s $100.
 • They‘re my best friends.

To be turi paprastą struktūrą ir kai jis yra vartojamas kaip siejamasis žodis tarp dviejų kalbos ar sakinio dalių (subjektų, daiktavardžių, būdvardžių, papildinių…), jis mums suteikia daugiau informacijos apie subjekto aplinkybes.

To be yra vartojamas su:

 1. Daiktavardžiais;
 2. Būdvardžiais;
 3. Prielinksninėmis frazėmis (ar papildiniais).

To be, teigiamoje formoje, apibūdina subjekto savybes, pavyzdžiui: amžių, elgesį, spalvą, darbą, tautybę, asmenybę, vietą, kainą, savybes, dydį, laiką…

To be yra vienas dažniausiai vartojamų pagalbinių veiksmažodžių. To be yra dažniausiai vartojamas su daiktavardžiais, būdvardžiais ir prielinksninėmis frazėmis. Teigiamoje formoje, jis apibūdina dalyko ypatybes.

Struktūra:
Subject + to be + …

Teigiama forma: (I) am, (you) are, (he/she/it) is, (we/you/they) are.

Pavyzdžiui:
— “I am tall.” = Vartojame am vienaskaitos pirmam asmeniui.
— “He is tall.” = Vartojame is vienaskaitos trečiam asmeniui.
— “They are tall.” = Vartojame are daugiskaitoje.

Kai subjektas yra vardas ar daiktavardis, o ne įvardis, vartojame trumpą formą tik su vienaskaitos trečiu asmeniu.

Pavyzdžiui:
— „John is tall.“ / „Johns tall.“
— „The members are tall.“ / „The members‘re tall.

NOTE: Vartojame trumpą formą šnekamojoje kalboje ar neformaliuose laiškuose.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book