Unit 1.1


To be apgalvojuma formā

Verbs

To be ir palīgdarbības vārds, kam ir ļoti svarīga nozīme gramatikā.

Kad izteikts apgalvojuma [affirmative] formā, darbības vārds apstiprina kaut ko par priekšmetu.

To be ir nekārtns darbības vārds, apgalvojuma formā tam ir sekojoša formula:
Subject + to be + …

SubjectTo BeShort Form*
IamI’m
YouareYou’re
HeisHe’s
SheisShe’s
ItisIt’s
WeareWe’re
YouareYou’re
TheyareThey’re

*Saīsināto formu izmanto sarunvalodā vai neoficiālajā stilā.

To be izmanto ar:

 1. Lietvārdiem
  • I am a student.
  • He is a lawyer.
  • We are doctors.
 2.  Īpašības vārdiem
  • I am tall.
  • He is polite.
  • Many people are happy.
 3.  Prievārda frāzēm (vai papildinājumiem)
  • My book is on the bed.
  • Harry Potter is on the TV.
  • The eggs are in the box.

To be var būt izmantots arī saīsinātās formās:

 • I’m 12 years old.
 • This coat‘s $100.
 • They‘re my best friends.

To be ir ļoti parasta formula. Kad tas tiek izmantots kā citu vārdu kategoriju (teikuma priekšmetu, lietvārdu, īpašības vārdu, papildinājumu…) apvienojošs vārds, tas sniedz vairāk informācijas par priekšmeta stāvokli.

To be izmanto ar:

 1. Lietvārdiem;
 2. Īpašības vārdiem;
 3. Prievārda frāzēm (vai papildinājumiem).

To be apgalvojuma formā apstiprina priekšmeta raksturojumu, piemēram: vecumu, uzvedību, krāsu, darbu, nacionalitāti, raksturu, vietu, cenu, īpašības, izmēru, laiku…

To be ir viens no visbiežāk izmantojamiem palīgdarbības vārdiem. To be bieži izmanto ar lietvārdiem, īpašības vārdiem un prievārda frāzēm. Apgalvojuma [affirmative] formā tas apstiprina priekšmeta raksturojumu.

Izmantojamā formula:
Subject + to be + …

Apgalvojuma formā: (I) am, (you) are, (he/she/it) is, (we/you/they) are.

Piemēram:
— “I am tall.” = Izmantojam am pirmajai personai vienskaitlī.
— “He is tall.” = Izmantojam is trešajai personai vienskaitlī.
— “They are tall.” = Izmantojam are daudzskaitļiem.

Kad priekšmets ir vārds vai lietvārds, nevis vietniekvārds, ar trešo personu vienskaitlī vajag izmantot saīsināto formu.

Piemēram:
— “John is tall.” / “Johns tall.”
— “The members are tall.” / “The members‘re tall.

PIEZĪME: Saīsināto formu var izmantot tikai sarunvalodā un neoficiālajā stilā.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Licence

English Grammar A1 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu