Unit 4.1

Nenoteiktie artikuli


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Artikuli [articles] ir vārdi, kas apzīmē lietvārdus, tie pieder pie vārdu grupas ar nosaukumu determinatīvi [determiners]. Galvenokārt ir divi artikulu veidi: nenoteiktie [indefinite] un noteiktie [definite].

Nenoteiktus artikulus [indefinite articles] izmanto, lai runātu par nenoteiktām lietām vai vispārējām kategorijām.

Form

Nenoteiktus artikulus parasti liek pirms īpašības vārdiem un lietvārdu frāzēm. Tos izmanto pirms vienskaitļa lietvārdiem.

Ir divi nenoteiktie artikuli a/an un to izvēle ir atkarīga no tā, kāds ir nākamā vārda pirmais burts (līdzskanis vai patskanis).

A: kad lietvārds sākas ar līdzskani (b, c, d, f, g, j, k…).

An: kad lietvārds sākas ar patskani (a, e, i, o, u) vai h, kas netiek izrunāts.

Example

 • I am a doctor.
  I am an engineer.
 • She has got a pear.
  She has got an apple.
 • We saw a huge elephant in the street.
  We saw an elephant in the street.

Use

Nenoteiktus artikulus izmanto, lai runātu par vispārējām vai nenoteiktām lietām (iepriekš nepieminētām), kuras nav pazīstamas runātājam un sarunu biedram, tos izmanto tikai ar saskaitāmiem vienskaitļa lietvārdiem. Kā arī tos izmanto, lai runātu par darbiem un profesijām.

Summary

Nenoteiktie artikuli [indefinite articles] (a/an) ir determinatīvi, un tos izmanto ar nenoteiktām lietām vai vispārīgām kategorijām. Tos izmanto pirms vienskaitļa lietvārdiem vai īpašības vārdiem.

 • A, kad lietvārds vai īpašības vārds sākas ar līdzskani [consonant].
 • An, kad lietvārds vai īpašības vārds sākas ar patskani [vowel] vai h, kas netiek izrunāts.

Piemēram:
— “There’s a tourism office around the corner.” = Izmantojam a pirms vārda, kas sākas ar t- (līdzskanis).
— “There’s an information office around the corner.” = Izmantojam an pirms vārda, kas sākas ar i- (patskanis).

Nenoteikto artikulu [indefinite article] izmanto, lai paustu kaut ko vispārīgu, kas iepriekš netiek pieminēts.

♦ “The information office around the corner” = Izmantojam noteikto artikulu [definite article] (the), jo ir zināms par ko ir runa.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence