Unit 8.2

Īpašības un apstākļu vārdu salīdzinājumi


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Salīdzinājumus [comparisons] ar īpašības vārdiem [adjectives] un apstākļu vārdiem [adverbs] izmanto, lai salīdzinātu [compare] lietas, cilvēkus vai darbības, izsakot [expressing] līdzības [equalities] vai atšķirības [inequalities] starp tiem.

Form

Salīdzinājumi var būt izveidoti, izmantojot īpašības vārdus vai apstākļu vārdus. Ja ir vēlme salīdzināt vienu lietu ar otru, var izmantot vārdu than aiz īpašības vārda vai apstākļu vārda.

Izmantojamā formula teikumos:
Subject + verb + comparative adjective/adverb + than + object + …

Salīdzinājumus ar īpašības vai apstākļu vārdiem var veidot dažādi, atkarībā no zilbju skaita un piedēkļa.

Viena zilbe:

 • Īpašības/apstākļu v.: pierakstām -er (cleancleaner);
 • Īpašības/apstākļu v. ar piedēkli -e: pierakstām -r (simplesimpler);
 • Īpašības v., kas beidzas ar vienu patskani un vienu līdzskani: dubultojam pēdējo līdzskani pirms pievienojam -er (bigbigger).

Divas zilbes:

 • Īpašības/apstākļu v., kas beidzas ar -y: mainām -y uz –i pierakstām –er (friendlyfriendlier).

Divas vai vairāk zilbes:

 • Īpašības/apstākļu v., kas beidzas ar -y: more + īpašības/apstākļu v. (bez izmaiņām) + than… (beautifulmore beautiful).

Example

Viena zilbe

 • I am cleaner than him.
 • Their brother is older than my sister.
 • Peter is going to talk to him later about the house.

Divas zilbes ar piedēkli -y

 • I am friendlier than Max.
 • Kate is prettier than Martha.
 • We should get up earlier tomorrow.

Divas (bez piedēkļa -y) vai vairāk zilbes

 • I am more popular than you.
 • He is more boring than his brother.
 • This book is more exciting than the last one.

Use

Salīdzinājumus izmanto ar īpašības/apstākļu v., ja vēlas salīdzināt divus vai vairāk priekšmetus, cilvēkus vai darbības.

Pastāv situācijas, kurās var izlaist than, tas atkarīgs no konteksta:
I am feeling better today.” (vakar es nejutos labi, tāpēc salīdzinu vakardienu un šodienu).

Summary

Salīdzinājumus [comparisons] ar īpašības vārdiem [adjectives] un apstākļa vārdiem [adverbs] izmanto, lai salīdzinātu divus vai vairāk priekšmetus, cilvēkus un darbības, izsakot līdzības un atšķirības starp tiem.

Izmantojamā formula:
 … + comparative adjective/adverb + than + …

To forma atšķiras un ir atkarīga no zilbju skaita un īpašības vārda piedēkļa.

Piemēram:
Vien-zilbju:
— Parasti: “Tall” ⇒ “Claire is taller than Paula.” = Pievienojam -er;
— Ar piedēkli -e: “Nice” ⇒ “Anne is nicer than him.” = Pievienojam  -r;
— Ar vienu patskani + vienu līdzskani: “Thin” ⇒ “Karl is thinner than Paul.” = Divkāršojam līdzskani un pievienojam -er.

Div-zilbju 
— Ar piedēkli -y: “Hungry ⇒ “Claire is hungrier than Paula.” = -y mainām uz -i un pievienojam -er.

Ar divām vai vairāk zilbēm
— (Bez piedēkļa -y): “Tired” ⇒ “Claire is more tired than Paula.” = Pievienojam more pirms īpašības/apstākļu vārda.

PIEZĪME: Var izlaist than, ja no konteksta var saprast, ar ko salīdzina pirmo lietvārdu: “Lately DVDs are less popular“.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence