Unit 8.2

Porovnávání pomocí přídavných jmen a příslovcí

Introduction

Porovnávání pomocí přídavných jmen a příslovcí [comparisons with adjectives and adverbs] používáme k porovnání předmětů, osob nebo dějů, při kterém vyjadřujeme jejich totožné a rozdílné vlastnosti. 

Form

Porovnání můžeme uskutečnit pomocí přídavných jmen nebo příslovcí.

Když chceme porovnat jednu věc s druhou, po přídavném jménu či příslovci použijeme slovo than.

Věta má tuto strukturu:
Subject + verb + comparative adjective/adverb + than + object + …

Tvar přídavného jména či příslovce v komparativu [comparative adjective or adverb] se tvoří různými způsoby v závislosti na počtu slabik a na příponě.

Jedna slabika:

 • Přídavné jméno/příslovce: přidáme -er (clean ⇒ cleaner);
 • Přídavné jméno/příslovce s příponou -e: přidáme -r (simple ⇒ simpler);
 • Přídavná jména končící na jednu samohlásku a jednu souhlásku: zdvojíme poslední souhlásku a přidáme -er (big ⇒ bigger).

Dvě slabiky (s příponou -y):

 • Přídavné jméno/příslovce končící na -y: změníme -y na -i a přidáme -er (friendly ⇒ friendlier).

Dvě slabiky (bez přípony -y) a více slabik:

 • Přídavné jméno/příslovce nekončící na -y: more + přídavné jméno/příslovce (beze změn) + than… (beautiful ⇒ more beautiful).

TIP: V češtině je tento jev znám také jako 2. stupeň přídavných jmen.

Example

Jedna slabika

 • My apartment is nicer than yours.
 • The rooms are taller than ours.
 • Peter is going to talk to him later about the house.

Dvě slabiky (s -y)

 • The estate agent is friendlier than the last one.
 • This garden is prettier than ours.
 • We should get up earlier tomorrow.

Dvě slabiky (bez -y) a více slabik

 • I am more popular than you.
 • This kitchen is more boring than my grandma’s.
 • This book is more exciting than the last one.

Use

Porovnávání pomocí přídavných jmen/příslovcí používáme k porovnání dvou či více předmětů, osob nebo dějů.

V některých situacích je vzhledem ke kontextu možno vynechat than:
I am feeling better today.“ (Včera jsem se dobře necítil/a, tím pádem srovnávám včerejšek s dneškem.)

Summary

Porovnávání pomocí přídavných jmen a příslovcí [comparisons with adjectives and adverbs] používáme k porovnání dvou či více předmětů, osob nebo dějů, při kterém vyjadřujeme jejich totožné a rozdílné vlastnosti.

Když porovnáváme pomocí přídavných jmen či příslovcí, začínáme podmětem, po kterém následuje přídavné jméno nebo příslovce v komparativu, po kterém poté následuje than a předmět.

Tvar přídavného jména nebo příslovce v komparativu [comparative adjective or adverb] se liší dle počtu slabik a přípony.

Například:
Jedna slabika 
— Přidáme -er na konec slova: „Tall“ ⇒ „Claire is taller than Paula.“
— S příponou -e, přidáme -r: „Nice“ ⇒ „Anne is nicer than him.“
— S jednou samohláskou + jednou souhláskou, zdvojíme souhlásku a přidáme -er: „Thin“ ⇒ „Karl is thinner than Paul.“

Dvě slabiky
— S příponou -y, změníme -y na -i a přidáme -er: „Hungry“ ⇒ „Claire is hungrier than Paula.“

Dvě a více slabik
— (Bez přípony -y) Před přídavné jméno/příslovce přidáme more: „Tired“ ⇒ „Claire is more tired than Paula.“

POZNÁMKA: Můžeme vynechat than, když z kontextu víme, s čím první podstatné jméno porovnáváme: „Lately DVDs are less popular.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

More exercises