Unit 8.2

Porovnávání pomocí přídavných jmen a příslovcí


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Porovnávání pomocí přídavných jmen a příslovcí [comparisons with adjectives and adverbs] používáme k porovnání předmětů, osob nebo dějů, při kterém vyjadřujeme jejich totožné a rozdílné vlastnosti. 

Form

Porovnání můžeme uskutečnit pomocí přídavných jmen nebo příslovcí.

Když chceme porovnat jednu věc s druhou, po přídavném jménu či příslovci použijeme slovo than.

Věta má tuto strukturu:
Subject + verb + comparative adjective/adverb + than + object + …

Tvar přídavného jména či příslovce v komparativu [comparative adjective or adverb] se tvoří různými způsoby v závislosti na počtu slabik a na příponě.

Jedna slabika:

 • Přídavné jméno/příslovce: přidáme -er (clean ⇒ cleaner);
 • Přídavné jméno/příslovce s příponou -e: přidáme -r (simple ⇒ simpler);
 • Přídavná jména končící na jednu samohlásku a jednu souhlásku: zdvojíme poslední souhlásku a přidáme -er (big ⇒ bigger).

Dvě slabiky (s příponou -y):

 • Přídavné jméno/příslovce končící na -y: změníme -y na -i a přidáme -er (friendly ⇒ friendlier).

Dvě slabiky (bez přípony -y) a více slabik:

 • Přídavné jméno/příslovce nekončící na -y: more + přídavné jméno/příslovce (beze změn) + than… (beautiful ⇒ more beautiful).

TIP: V češtině je tento jev znám také jako 2. stupeň přídavných jmen.

Example

Jedna slabika

 • My apartment is nicer than yours.
 • The rooms are taller than ours.
 • Peter is going to talk to him later about the house.

Dvě slabiky (s -y)

 • The estate agent is friendlier than the last one.
 • This garden is prettier than ours.
 • We should get up earlier tomorrow.

Dvě slabiky (bez -y) a více slabik

 • I am more popular than you.
 • This kitchen is more boring than my grandma’s.
 • This book is more exciting than the last one.

Use

Porovnávání pomocí přídavných jmen/příslovcí používáme k porovnání dvou či více předmětů, osob nebo dějů.

V některých situacích je vzhledem ke kontextu možno vynechat than:
I am feeling better today.“ (Včera jsem se dobře necítil/a, tím pádem srovnávám včerejšek s dneškem.)

Summary

Porovnávání pomocí přídavných jmen a příslovcí [comparisons with adjectives and adverbs] používáme k porovnání dvou či více předmětů, osob nebo dějů, při kterém vyjadřujeme jejich totožné a rozdílné vlastnosti.

Když porovnáváme pomocí přídavných jmen či příslovcí, začínáme podmětem, po kterém následuje přídavné jméno nebo příslovce v komparativu, po kterém poté následuje than a předmět.

Tvar přídavného jména nebo příslovce v komparativu [comparative adjective or adverb] se liší dle počtu slabik a přípony.

Například:
Jedna slabika 
— Přidáme -er na konec slova: „Tall“ ⇒ „Claire is taller than Paula.“
— S příponou -e, přidáme -r: „Nice“ ⇒ „Anne is nicer than him.“
— S jednou samohláskou + jednou souhláskou, zdvojíme souhlásku a přidáme -er: „Thin“ ⇒ „Karl is thinner than Paul.“

Dvě slabiky
— S příponou -y, změníme -y na -i a přidáme -er: „Hungry“ ⇒ „Claire is hungrier than Paula.“

Dvě a více slabik
— (Bez přípony -y) Před přídavné jméno/příslovce přidáme more: „Tired“ ⇒ „Claire is more tired than Paula.“

POZNÁMKA: Můžeme vynechat than, když z kontextu víme, s čím první podstatné jméno porovnáváme: „Lately DVDs are less popular.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License