Comparisons with Adjectives and Adverbs

Syntax

Comparative Adjectives jsou determinanty, které srovnávají dva předměty, osoby či události a vyjadřují rovnost či nerovnost mezi nimi.

[V češtině je tento jev znám také jako 2. stupeň přídavných jmen.]

EXTRA: Comparative Adjectives = Přídavná Jména v Komparativu.

Tvar Comparative Adjectives se tvoří různými způsoby, jelikož záleží na počtu slabik a na příponě daného jména. Slovo than používáme po přídavném jménu pro porovnání jedné věci s druhou.

Komparativ má následující formu:
Subject + verb + comparative adjective/adverb + than + object + …

One syllable

K jednoslabičným přídavným jménům obvykle přidáváme pouze -er.
Pokud přídavné jméno končí samohláskou a souhláskou, obvykle poslední souhlásku zdvojíme a pak přidáme -er (e.g. big -> bigger).
K jednoslabičným přídavným jménům končícím na -e přidáváme pouze -r.

big bigger
clean cleaner
fat fatter
old older
simple simpler

Two syllables ending in -y

Přípona–y: mění -y na –i a přidá –er.

early earlier
funny funnier
friendly frendlier
happy happier
pretty prettier

Two or more syllables not ending in -y

Přidáváme more před přídavné jméno: more + adjective (beze změny).

beautiful more beautiful
boring more boring
difficult more difficult
modern more modern
popular more popular

Nelze změnit příponu přídavných jmen, ke kterým přidáváme „more“. „Than“ stavíme po přídavných jménech.
[…more + adjective (without changes) + than…].

 • One syllable
  • I am cleaner than him.
  • Their brother is older than my sister.
  • Peter is going to talk to him later about the house.
 • Two syllables with suffix -y
  • I am friendlier than Max.
  • Kate is prettier than Martha.
  • We should get up earlier tomorrow.
 • Two (without suffix-y) or more syllables
  • I am more popular than you.
  • He is more boring than his brother.
  • This book is more exciting than the last one.

Comparative Adjectives používáme, když chceme porovnat dva předměty, osoby či události.

Comparative Adjectives jsou determinanty, které srovnávají dva předměty, osoby či události a vyjadřují rovnost či nerovnost mezi nimi.

Tvar Comparative Adjectives se tvoří různými způsoby, jelikož záleží na počtu slabik a na příponě daného jména.

Například:
— Jednoslabičné přídavné jméno: „Claire is older than Paula.“ = Jelikož slovo old má jen jednu slabiku, přidáváme pouze -er (Pokud přídavné jméno končí samohláskou a souhláskou, obvykle poslední souhlásku zdvojíme a pak přidáme -er (e.g. big -> bigger)).
— Dvojslabičné přídavné jméno končící na -y:
Claire is prettier than Paula.“ = Jelikož slovo pretty končí na -y, -y se mění na -i a přidáváme -er.
Dvou a více slabičné přídavné jméno nekončící na -y:Claire is more sympathetic than Paula.“ = Jelikož slovo sympathetic má více než jednu slabiku, musíme před ně přidat more. V tom případě se tvar přídavného jména nemění.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book