Unit 7.2

Nejčastější předložky

Introduction

Předložky [prepositions] jsou krátká slova, která vytvářejí vztahy mezi větnými členy. Jsou nepostradatelné, protože umisťují události, osoby a předměty v čase a prostoru či vyjadřují jejich pohyb z místa na místo, čímž nám poskytují dodatečné informace o větě.

Form

Předložky obvykle stojí před jmennou frází nebo zájmenem.

Těmi nejběžnějšími předložkami jsou: at, by, for, from, in, on, towith

Example

 1. I am at the supermarket.
 2. He went by bus.
 3. They went for a walk.
 4. The price increased from nine euros to eleven euros.
 5. The card is in the wallet.
 6. The exit is on the left.
 7. He went to the market.
 8. She payed with her card.

Use

Předložky jsou krátká slova, která vytvářejí vztahy mezi větnými členy.

Předložky nestojí samostatně, nýbrž vytvářejí hlavní význam prostřednictvím kombinace s jinými větnými členy. Předložky času používáme k umístění události do určitého okamžiku či období, předložky místa pro určení polohy něčeho či někoho a předložky pohybu k vyjádření pohybu z jednoho místa na druhé.

Těmi nejběžnějšími předložkami jsou:

 1. At (na konkrétním místě);
 2. By (prostřednictvím…);
 3. For (za účelem…);
 4. From (počáteční bod pohybu);
 5. In (v uzavřeném trojrozměrném prostoru);
 6. On (na povrchu a v určitém kontaktu s ním);
 7. To (směrem k cíli);
 8. With (ve společnosti či přítomnosti…).

Summary

Předložky [prepositions] vytvářejí vztahy mezi větnými členy a poskytují dodatečné informace o větě. Některé z nejběžnějších předložek jsou předložky času, místa a pohybu. Obvykle stojí před jmennou frází nebo zájmenem.

Těmi nejčastěji používanými předložkami jsou: at, by, for, from, in, on, towith

Například:
— „I’m at the supermarket.“ = Použijeme at, protože supermarket je konkrétní místo.
— „I’m speaking with the manager.“ = Použijeme with, protože jsem v přítomnosti manažera.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises


License