Unit 7.2

Yer ve Zaman Edatları

Contributors

Introduction

Edatlar [prepositions] bir kelimeyi diğer kelimeye bağlayan kelimeciklerdir. Cümlede olaylar, insanlar ve nesneler hakkında yer ve zaman kapsamında daha çok bilgi verilmesini sağladıkları için gramerin temel yapılarındandır.

Form

Edatlargenelde bir isim tamlamasından ya da zamirden önce gelir.

En yaygın olarak kullanılan Edatlar: at, by, for, from, in, on, to, with

Example

 1. I am at the supermarket.
 2. He went by bus.
 3. They went for a walk.
 4. He works from nine to six.
 5. The juice is in the fridge.
 6. The cat jumped on the table.
 7. He went to the kitchen.
 8. She played with her son in the living room.

Use

Edatlar tek başlarına kullanılmak yerine ortak bir anlam oluşturmak için cümlenin diğer ögeleriyle birlikte kullanılırlar. Edatlar okuyucuya ek bilgi sağlar. En yaygın kullanılan Edatlara örnek olarak hareket, zaman veya yer edatları verilebilir.

 1. At (belirli bir yer);
 2. On (bir zemin üzerinde);
 3. In (kapalı bir mekanda iken);
 4. By (araçları kullanırken…);
 5. From (bir yere ait olunduğunda);
 6. With (eşlik etme ve edilme söz konusu olduğunda.);
 7. For (amaç söz konusu olduğunda…);
 8. To (bir yere giderken).

Summary

Edatlar [prepositions] cümle ile ilgili detaylı bilgi verdikleri için önemlidir. Aşağıda En yaygın kullanılan Edatların örnekleri yer almaktadır:

En çok kullanılan bazı edatlar at, by, for, from, in, on, to, ve with.

Örnek:
— “I’m at the supermarket.”
— “I have to speak with the manager.”

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

More exercises

Exercises


Lisans