Unit 8.2

Karşılaştırma ve Üstünlük Bildiren Düzensiz Sıfatlar/Zarflar

Syntax

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Üstünlük Bildiren Sıfatlar [superlative adjectives/adverbs] nesneler, insanlar veya eylemler arasında bir özellik kapsamında üstünlük ilişkisini ortaya koymak amacıyla kullanılan belirleyicilerdir.

Düzensiz Üstünlük Bildiren Sıfatlar/Zarflar ile kullanılan bazı sıfatlar ve zarflar vardır.

Form

Düzensiz Üstünlük Bildiren Sıfatlar /Zarflar için belirli bir kural yoktur.
En yaygın kullanılan irregular karşılaştırma ve üstünlük sıfatları ve zarfları şunlardır:

AdjectivesAdverbsComparativeSuperlative
bad (adj.)badly (adv.)worsethe worst
littlelittlelessthe least
muchmuchmorethe most
good (adj.)well (adv.)betterthe best
farfarfarther/furtherthe farthest/furthest

Example

Karşılaştırma

  • Susan is a better assistant than her sister.
  • You have to go further to get to the lawyer’s office.
  • Peter is going to talk to him later about the house.

Üstünlük

  • John is the best assistant in the office.
  • This is the furthest point I’ve ever reached in the agency!
  • They come to the garage the latest.

Use

Karşılaştırma ve Üstünlük Bildiren Düzensiz Sıfatlar/Zarflar düzenli olanlarla aynı şekilde yapılır.

Summary

 Karşılaştırma ve Üstünlük Bildiren Düzensiz Sıfat/Zarf [irregular adjectives/adverbs, the comparative and superlative] yapıları düzenli [regular] olanlarla aynı şekilde yapılmazlar. Bu yüzden bunları çok çalışarak öğrenmelisiniz. En yaygın olan bazıları:

  • Bad (adj.) – badly (adv.) ⇒ worse (comp.) – the worst (super.);
  • Good (adj.) – well (adv.) ⇒ better (comp.) – the best (super.).

Örnek:
— Karşılaştırma: “You can write a good CV.” ⇒ “You can write a better CV.” / “You can write a gooder CV.
— Üstünlük: “You can write a good CV.” ⇒ “You can write the best CV.” / “You can write the goodest CV.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book