Unit 8.2

Karşılaştırma ve Üstünlük Bildiren Düzensiz Sıfatlar/Zarflar


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Üstünlük Bildiren Sıfatlar [superlative adjectives/adverbs] nesneler, insanlar veya eylemler arasında bir özellik kapsamında üstünlük ilişkisini ortaya koymak amacıyla kullanılan belirleyicilerdir.

Düzensiz Üstünlük Bildiren Sıfatlar/Zarflar ile kullanılan bazı sıfatlar ve zarflar vardır.

Form

Düzensiz Üstünlük Bildiren Sıfatlar /Zarflar için belirli bir kural yoktur.
En yaygın kullanılan irregular karşılaştırma ve üstünlük sıfatları ve zarfları şunlardır:

Adjectives Adverbs Comparative Superlative
bad (adj.) badly (adv.) worse the worst
little little less the least
much much more the most
good (adj.) well (adv.) better the best
far far farther/further the farthest/furthest

Example

Karşılaştırma

  • Susan is a better assistant than her sister.
  • You have to go further to get to the lawyer’s office.
  • Peter is going to talk to him later about the house.

Üstünlük

  • John is the best assistant in the office.
  • This is the furthest point I’ve ever reached in the agency!
  • They come to the garage the latest.

Use

Karşılaştırma ve Üstünlük Bildiren Düzensiz Sıfatlar/Zarflar düzenli olanlarla aynı şekilde yapılır.

Summary

 Karşılaştırma ve Üstünlük Bildiren Düzensiz Sıfat/Zarf [irregular adjectives/adverbs, the comparative and superlative] yapıları düzenli [regular] olanlarla aynı şekilde yapılmazlar. Bu yüzden bunları çok çalışarak öğrenmelisiniz. En yaygın olan bazıları:

  • Bad (adj.) – badly (adv.) ⇒ worse (comp.) – the worst (super.);
  • Good (adj.) – well (adv.) ⇒ better (comp.) – the best (super.).

Örnek:
— Karşılaştırma: “You can write a good CV.” ⇒ “You can write a better CV.” / “You can write a gooder CV.
— Üstünlük: “You can write a good CV.” ⇒ “You can write the best CV.” / “You can write the goodest CV.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

More exercises

Lisans