Unit 0

Sayma Sayıları

Determiners

Sayma Sayıları [cardinal numbers] nicelik belirtmede kullanılır.

Genelde cardinal numbers isimden önce ya da sonra yazılır.

 • 0 – Zero
 • 1 – One
 • 2 – Two
 • 3 – Three
 • 4 – Four
 • 5 – Five
 • 6 – Six
 • 7 – Seven
 • 8 – Eight
 • 9 – Nine
 • 10 – Ten
 • I have one cat.
 • The metro is leaving from line three.
 • We need five apples to make an apple pie.

Sayma Sayıları belirli bir sayıdaki insanı, hayvanı ve objeyi nitelemek için kullanılır (bir şeyden ne kadar olduğunu anlatmaya yardımcı olur).

Sayma Sayıları [cardinal Numbers] insanları, hayvanları ve objeleri nitelemede kullanılır ve sayma sayıları genellikle isimlerden önce veya sonra kullanılır.

Cardinal numbers: sıfır, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on.

Örnekler:
“One car”.= 1 araba.
“Two dogs”.= 2 köpek.

[Form] bölümüne bakarak sayma sayılarının nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

License

English Grammar A1 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book