Unit 9.1

İşaret Sıfatları


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Sıfatlar [adjectives] birini ya da bir şeyi tanımlamak için cümlede iki farklı şekilde bulunabilen belirteçlerdir.

İşaret Sıfatları
[demonstrative adjectives] isimlerden önce gelerek bir objeyi tanımlamak ve o objenin ilişkili olduğu kişiye yakınlığını belirtmek için kullanılırlar ve kendilerinden önce başka bir belirteç ya da artikel gelmez.

Form

 İşaret Sıfatları isimlerden önce kullanılırlar ve kendilerinden önce başka bir belirteç ya da artikel gelmez.
Bunlar:

Singular Plural
Near This These
Far That Those

Example

Near:

  • This car belongs to my father (tekil).
  • These shoes are too big for me (çoğul).

Far:

  • That boy is from Turkey (tekil).
  • Those boxes over there are very heavy (çoğul).

Use

İşaret Sıfatları  bahsi geçen ismin konuşmacıya olan yakınlığını belirtmek için isimlerden önce kullanılır.

  • Near: Konuşana yakın olan nesneler ve kişiler için this (tekil) veya these (çoğul) işaret sıfatları kullanılır (burada).
  • Far: Konuşana uzak olan nesneler ve kişiler için that (tekil) veya those (çoğul) işaret sıfatları kullanılır (orada).

NOT: İyelik Sıfatları aslında belirteçlerdir, fakat sözlüklerde ve gramer kitaplarında sıfat olarak geçerler.

Summary

İşaret Sıfatları [demonstrative adjectives] bahsi geçen ismin konuşmacıya olan yakınlığını belirtmek için isimlerden önce kullanılır. Tekillik çoğulluk durumuna göre kullanımı değişiklik gösterir.

  • Near: Tekiller için this ve çoğullar için these kullanılır.
  • Far: Tekiller için that ve çoğullar için those kullanılır.

Örneğin:
— “This apple pie seems delicious!” = Apple pie konuşmacıya yakın konumdadır.
— “These apples are delicious!” = Elmalar konuşmacıya yakın konumdadır.
—”That apple pie seems delicious!” = Apple pie konuşmacıya uzak konumdadır.
— “Those apples look delicious!” = Elmalar konuşmacıya uzak konumdadır.

İşaret Sıfatları ve ismin yerine tekrardan kaçınmak için kullanılan işaret zamirlerini karıştırmayınız. Aynı yapıya sahiptirler fakat cümlede farklı işlevleri vardır.

Örnek:
— “This apple pie seems delicious!” =  İşaret Sıfatı this elmalı tartın uzaklığını belirtmek için isimden önce kullanılmış.
♦ “This seems delicious!” = İşaret zamiri this tekrardan kaçınmak için daha ne olduğunu bildiğimiz şeyin uzaklığını belirtmek için ismin yerine kullanılmış.

NOT: İşaret Sıfatları genellikle isimlerden önce gelir.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans