Unit 9.2

İşaret Zamirleri


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Zamirler [pronouns] isimlerin tekrarından kaçınmak için isimlerin yerine kullanılırlar.

İşaret Zamirleri [demonstrative pronouns] yerine kullanıldıkları isimlerin konuşmacıya olan uzaklığını gösterir.

Form

İşaret Zamirleri gereksiz tekrarları önlemek için aşağıdaki gibi kullanılır. Kendilerinden önce başka bir belirteç ya da artikel kullanılmaz.

Singular Plural
Near This These
Far That Those

Example

Near

  • This is very nice.
  • This is the restaurant I like.
  • These are very nice.
  • These are expensive clothes.

Far

  • That is very nice.
  • That smells amazing.
  • Those are very nice.
  • Those are cheap afternoon snacks.

Use

İşaret Zamirleri isimlerin tekrarından kaçınmak için isimlerin yerlerini tutarlar.

Near:Konuşmacının yakınında olan insanlar ve nesneler için this (tekil) ve these (çoğul) kullanılır.

Far: Konuşmacının uzağında olan insanlar ve nesneler için that (tekil) ve those (çoğul) kullanılır.

Summary

İşaret Zamirleri [demonstrative pronouns] yerine kullanıldıkları isimlerin konuşmacıya olan uzaklığını gösterir.

  • Near: Tekiller için this ve çoğullar için these kullanılır.
  • Far: Tekil için that ve çoğul için those kullanılır.

Örnek:
— “This is very nice.” = This diye bahsedilen nesne konuşmacıya yakın.
— “These are very nice.” =  These diye bahsedilen nesne konuşmacıya yakın.
— “That is very nice.” =  That diye bahsedilen nesne konuşmacıya uzak.
— “Those are very nice.” = Those diye bahsedilen nesne konuşmacıya uzak.

İşaret Zamirleri ve  isimden önce gelen demonstrative adjectives karıştırmayınız. Aynı yapıya sahiptirler fakat cümledeki işlevleri farklıdır.

— “This is very nice.” =  zamir olarak this nesnenin uzaklığını göstermek ve tekrardan kaçınmak için kullanılmış.
♦ “This shirt is very nice.” =  sıfat olarak this tişötün uzaklığını belirtmek ve tişörtü işaret etmek için kullanılmış.

NOT: İşaret Zamirleri öncesinde belirteç kullanılmaz.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans