Unit 9.2

Ukazovacie zámená


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Zámená [pronouns] sú slová, ktoré sa používajú, aby sme predišli opakovaniu podstatného mena.

Ukazovacie zámená [demostrative pronouns] sú determinanty, ktoré používame miesto podstatných mien, keď určujeme polohu a vzdialenosť vecí od hovorcu.

Form

Ukazovacie zámená používame, aby sme predišli opakovaniu podstatného mena. Pred zámenami nepoužívame členy ani iné determinanty.

Ukazovacie zámená sú tieto:

Singular Plural
Near This These
Far That Those

Example

Blízko

 • This is very nice.
 • This is the restaurant I like.
 • These are very nice.
 • These are expensive clothes.

Ďaleko

 • That is very nice.
 • That smells amazing.
 • Those are very nice.
 • Those are cheap snacks.

Use

Ukazovacie zámená používame, keď chceme nahradiť podstatné meno a predísť jeho opakovaniu.

 • Blízko: používame this (jednotné číslo) a these (množné číslo) pre veci a osoby, ktoré sa nachádzajú blízko hovorcu (tu [here]).
 • Ďaleko: používame that (jednotné číslo) a those (množné číslo) pre veci a osoby, ktoré sú ďaleko (tam [there]).

Summary

Ukazovacie zámená [demonstrative pronouns] používame miesto podstatných mien – aby sme predišli ich opakovaniu – keď určujeme polohu a vzdialenosť vecí od hovorcu.

Existujú dve možné pozície predmetu v súvislosti s vzdialenosťou od hovorcu:

 • Keď sa predmet nachádza blízko, používame this pre podstatné mená v jednotnom čísle a these pre tie v množnom čísle.
 • Keď sa predmet nachádza ďaleko, používame that pre podstatné mená v jednotnom čísle a those pre tie v množnom čísle.

Napríklad:
— „This is very nice.“ = Vec je blízko hovorcu.
— „These are very nice.“ = Veci sú blízko hovorcu.
— „That is very nice.“ = Vec je ďaleko od hovorcu.
— „Those are very nice.“ = Veci sú ďaleko od hovorcu.

Nepleťte si ukazovacie zámená s ukazovacími prídavnými menami, ktoré stojí pred podstatnými menami. Majú rovnaké tvary, ale vo vete plní iné funkcie.

Napríklad:
— „This is very nice.“ = Použijeme zámeno this pre znázornenie vzdialenosti niečoho a aby sa predišlo opakovaniu podstatného mena.
♦ „This shirt is very nice.“ = Použijeme prídavné meno this pre znázornenie vzdialenosti košele a na uvedenie podstatného mena.

POZNÁMKA: Pred zámenami nepoužívame determinanty.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License