Unit 9.2

Ukazovacie zámená

Introduction

Zámená [pronouns] sú slová, ktoré sa používajú, aby sme predišli opakovaniu podstatného mena.

Ukazovacie zámená [demostrative pronouns] sú determinanty, ktoré používame miesto podstatných mien, keď určujeme polohu a vzdialenosť vecí od hovorcu.

Form

Ukazovacie zámená používame, aby sme predišli opakovaniu podstatného mena. Pred zámenami nepoužívame členy ani iné determinanty.

Ukazovacie zámená sú tieto:

Singular Plural
Near This These
Far That Those

Example

Blízko

 • This is very nice.
 • This is the restaurant I like.
 • These are very nice.
 • These are expensive clothes.

Ďaleko

 • That is very nice.
 • That smells amazing.
 • Those are very nice.
 • Those are cheap snacks.

Use

Ukazovacie zámená používame, keď chceme nahradiť podstatné meno a predísť jeho opakovaniu.

 • Blízko: používame this (jednotné číslo) a these (množné číslo) pre veci a osoby, ktoré sa nachádzajú blízko hovorcu (tu [here]).
 • Ďaleko: používame that (jednotné číslo) a those (množné číslo) pre veci a osoby, ktoré sú ďaleko (tam [there]).

Summary

Ukazovacie zámená [demonstrative pronouns] používame miesto podstatných mien – aby sme predišli ich opakovaniu – keď určujeme polohu a vzdialenosť vecí od hovorcu.

Existujú dve možné pozície predmetu v súvislosti s vzdialenosťou od hovorcu:

 • Keď sa predmet nachádza blízko, používame this pre podstatné mená v jednotnom čísle a these pre tie v množnom čísle.
 • Keď sa predmet nachádza ďaleko, používame that pre podstatné mená v jednotnom čísle a those pre tie v množnom čísle.

Napríklad:
— „This is very nice.“ = Vec je blízko hovorcu.
— „These are very nice.“ = Veci sú blízko hovorcu.
— „That is very nice.“ = Vec je ďaleko od hovorcu.
— „Those are very nice.“ = Veci sú ďaleko od hovorcu.

Nepleťte si ukazovacie zámená s ukazovacími prídavnými menami, ktoré stojí pred podstatnými menami. Majú rovnaké tvary, ale vo vete plní iné funkcie.

Napríklad:
— „This is very nice.“ = Použijeme zámeno this pre znázornenie vzdialenosti niečoho a aby sa predišlo opakovaniu podstatného mena.
♦ „This shirt is very nice.“ = Použijeme prídavné meno this pre znázornenie vzdialenosti košele a na uvedenie podstatného mena.

POZNÁMKA: Pred zámenami nepoužívame determinanty.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

More exercises

Exercises


License