Unit 10.1

Vzťažné zámená


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Zámená [pronouns] sú slová, ktoré sa používajú, aby sme predišli opakovaniu podstatného mena.

Vzťažné zámená [relative pronouns] používame na uvedenie vzťažné vety.

Form

Vzťažné zámená používame na definovanie či identifikovanie podstatného mena, podľa ktorého sa riadi. Zvyčajne stojí po podstatnom mene a môžu sa vzťahovať ako k jednotnému, tak k množnému číslu, bez rozdielu medzi mužským a ženským rodom. Uvádzajú vedľajšie (či vzťažné) vety a pripájajú ich k hlavným vetám.

Vzťažné zámená odkazujú na osoby alebo veci a nahrádzajú podmet vyjadrený v hlavnej vete, aby sa predišlo jeho opakovaniu vo vzťažnej vete. Hlavné vzťažné zámená pre osoby a veci sú: which, who a that.

Example

Which

  • We are waiting at the bus stop, which is near the supermarket.
  • She is an air hostess for the airline which Mary works for.
  • We are going on a train which has free internet.

Who

  • I am the one who parked the car.
  • He is the man who went by foot.
  • They are the men who carried out suitcases.

That

  • I bought the mobile phone that you told me about.
  • The ship that I went on yesterday was great.
  • These are the streets that were designed by my friend.

Use

Vzťažné zámená which, who a that používame k identifikácii osôb a vecí a k dodaniu druhotných/doplnkových informácií o nich.

Which tiež používame, aby sme predišli opakovaniu that (berte do úvahy, že niekedy toto zámeno môžeme vynechať).

Použitie vzťažných zámen pre osoby a veci:

Relative Pronouns People Things
Which x
Who x
That

 

Summary

Vzťažné zámená [relative pronouns] používame na uvedenie vzťažných viet. Odkazujú na osoby alebo veci a nahrádzajú podmet vyjadrený v hlavnej vete, aby sa predišlo jeho opakovaniu vo vzťažnej vete.

Zvyčajne stojí po podstatnom mene a môžu sa vzťahovať ako k jednotnému, tak k množnému číslu, bez rozdielu medzi mužským a ženským rodom.

Sú to: which (pre veci), who (pre osoby) a that (pre veci i pre osoby).

Napríklad:
— „This is the restaurant which has an Italian menu.“ = Použijeme which, pretože podstatné meno restaurant je vec.
— „The man who owns this restaurant is Italian.“ = Použijeme who, pretože podstatné meno man sa vzťahuje k osobe.
— „The man that owns this restaurant is Italian.“ / „This is the restaurant that has an Italian menu.“ = That môže odkazovať ako na osoby, tak na veci.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

More exercises

Exercises


License