Unit 10.1

Vzťažné zámená


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Zámená [pronouns] sú slová, ktoré sa používajú, aby sme predišli opakovaniu podstatného mena.

Vzťažné zámená [relative pronouns] používame na uvedenie vzťažné vety.

Form

Vzťažné zámená používame na definovanie či identifikovanie podstatného mena, podľa ktorého sa riadi. Zvyčajne stojí po podstatnom mene a môžu sa vzťahovať ako k jednotnému, tak k množnému číslu, bez rozdielu medzi mužským a ženským rodom. Uvádzajú vedľajšie (či vzťažné) vety a pripájajú ich k hlavným vetám.

Vzťažné zámená odkazujú na osoby alebo veci a nahrádzajú podmet vyjadrený v hlavnej vete, aby sa predišlo jeho opakovaniu vo vzťažnej vete. Hlavné vzťažné zámená pre osoby a veci sú: which, who a that.

Example

Which

  • We are waiting at the bus stop, which is near the supermarket.
  • She is an air hostess for the airline which Mary works for.
  • We are going on a train which has free internet.

Who

  • I am the one who parked the car.
  • He is the man who went by foot.
  • They are the men who carried out suitcases.

That

  • I bought the mobile phone that you told me about.
  • The ship that I went on yesterday was great.
  • These are the streets that were designed by my friend.

Use

Vzťažné zámená which, who a that používame k identifikácii osôb a vecí a k dodaniu druhotných/doplnkových informácií o nich.

Which tiež používame, aby sme predišli opakovaniu that (berte do úvahy, že niekedy toto zámeno môžeme vynechať).

Použitie vzťažných zámen pre osoby a veci:

Relative Pronouns People Things
Which x
Who x
That

 

Summary

Vzťažné zámená [relative pronouns] používame na uvedenie vzťažných viet. Odkazujú na osoby alebo veci a nahrádzajú podmet vyjadrený v hlavnej vete, aby sa predišlo jeho opakovaniu vo vzťažnej vete.

Zvyčajne stojí po podstatnom mene a môžu sa vzťahovať ako k jednotnému, tak k množnému číslu, bez rozdielu medzi mužským a ženským rodom.

Sú to: which (pre veci), who (pre osoby) a that (pre veci i pre osoby).

Napríklad:
— „This is the restaurant which has an Italian menu.“ = Použijeme which, pretože podstatné meno restaurant je vec.
— „The man who owns this restaurant is Italian.“ = Použijeme who, pretože podstatné meno man sa vzťahuje k osobe.
— „The man that owns this restaurant is Italian.“ / „This is the restaurant that has an Italian menu.“ = That môže odkazovať ako na osoby, tak na veci.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License