Unit 2.2

Podstatné mená s nepravidelným množným číslom


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Podstatné mená [nouns] označujú osoby, miesta, veci, udalosti, látky alebo kvality.

Tvar množného čísla [plural] sa používa, keď chceme vyjadriť, že hovoríme o viac ako jednej osobe, zvieraťu, miestu či predmetu. Niektoré podstatné mená sa neriadi všeobecnými pravidlami, sú nepravidelná [irregular] a ich množné číslo sa tvorí iným spôsobom.

Form

Podstatné mená s nepravidelným množným číslom netvorí množné číslo pridaním -s alebo -es. Neexistujú žiadne pravidlá, ktoré by vysvetľovali, ako sa množné číslo týchto podstatných mien tvorí, tieto slová a ich tvary množného čísla sa skrátka musíme naučiť naspamäť. Tie najbežnejšie podstatné mená s nepravidelným množným číslom sú:

Singular Plural
child children
foot feet
man men
mouse mice
person people
tooth teeth
woman women

Example

  • ChildWe have three children.
  • FootMy feet are sore.
  • ManThere are some men outside the house.
  • MouseI found three mice in the barn.
  • PersonThey are such nice people.
  • ToothHe lost two teeth yesterday.
  • WomanThey are very beautiful women.

Use

Podstatné mená s nepravidelným množným číslom používame rovnako ako tie pravidelné, ale tvoríme je iným spôsobom.

Summary

Neexistuje pravidlo pre tvorbu podstatných mien s nepravidelným množným číslom [irregular plural], takže je potrebné sa ich naučiť naspamäť.

Tie najbežnejšie sú: child ⇒ children, foot ⇒ feet, man ⇒ men, person ⇒ people, woman ⇒ women

Napríklad:
— „An ox.“ ⇒ „Three oxen.“ / „Three oxes.“
— „There is only one goose in the street.“ ⇒ „There are five geese in the street.“

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

More exercises

License