Unit 2.2

Podstatné mená s nepravidelným množným číslom


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Podstatné mená [nouns] označujú osoby, miesta, veci, udalosti, látky alebo kvality.

Tvar množného čísla [plural] sa používa, keď chceme vyjadriť, že hovoríme o viac ako jednej osobe, zvieraťu, miestu či predmetu. Niektoré podstatné mená sa neriadi všeobecnými pravidlami, sú nepravidelná [irregular] a ich množné číslo sa tvorí iným spôsobom.

Form

Podstatné mená s nepravidelným množným číslom netvorí množné číslo pridaním -s alebo -es. Neexistujú žiadne pravidlá, ktoré by vysvetľovali, ako sa množné číslo týchto podstatných mien tvorí, tieto slová a ich tvary množného čísla sa skrátka musíme naučiť naspamäť. Tie najbežnejšie podstatné mená s nepravidelným množným číslom sú:

Singular Plural
child children
foot feet
man men
mouse mice
person people
tooth teeth
woman women

Example

  • ChildWe have three children.
  • FootMy feet are sore.
  • ManThere are some men outside the house.
  • MouseI found three mice in the barn.
  • PersonThey are such nice people.
  • ToothHe lost two teeth yesterday.
  • WomanThey are very beautiful women.

Use

Podstatné mená s nepravidelným množným číslom používame rovnako ako tie pravidelné, ale tvoríme je iným spôsobom.

Summary

Neexistuje pravidlo pre tvorbu podstatných mien s nepravidelným množným číslom [irregular plural], takže je potrebné sa ich naučiť naspamäť.

Tie najbežnejšie sú: child ⇒ children, foot ⇒ feet, man ⇒ men, person ⇒ people, woman ⇒ women

Napríklad:
— „An ox.“ ⇒ „Three oxen.“ / „Three oxes.“
— „There is only one goose in the street.“ ⇒ „There are five geese in the street.“

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License