Unit 11.1

Zisťovacie otázky v prítomnom čase


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Zisťovacie otázky [yes or no questions] sa tiež nazývajú uzavreté otázky [closed questions] či polárne otázky [polar questions], pretože na ne možno odpovedať iba yes, alebo no. Opovede na uzavreté otázky sa nazývajú krátke odpovede [short answers].

Uzavreté otázky v prítomnom čase [closed questions in present form] používame, keď sa pýtame na určitú informáciu týkajúcu sa prítomnosti.

Form

K vytvoreniu uzavreté otázky možno použiť len pomocná (behavedo) alebo modálne slovesá (cancouldwould…). V prítomnom čase používame tieto pomocné a modálne slovesá v tvaroch prítomného času.

Štruktúra zisťovacích otázok má túto podobu:
Auxiliary/modal verb + subject + noun/verb + …?

Odpovede na uzavreté otázky sa nazývajú krátke odpovede. Tieto odpovede zvyčajne obsahujú rovnaké pomocné či modálne sloveso ako otázka (nie je potrebné opakovať samotné sloveso).

Krátke odpovede majú túto štruktúru:
Yes/no + , + subject + auxiliary/modal verb (rovnaké ako v otázke)

Toto sú niektoré zo zisťovacích otázok a ich príslušné krátke odpovede:

Question Affirmative Short Answer Negative Short Answer
Are you…? Yes, I am. No, Im not.
Is she…? Yes, she is. No, shes not.
Do you…? Yes, I do. / Yes, we do. No, I don’t. / No, we don’t.
Does he…? Yes, he does. No, he doesn’t.
Can we…? Yes, we can. No, we can’t.
Have you got…? Yes, I have. / Yes, we have. No, I haven’t. / No, we haven’t.
Has he got…? Yes, he has. No, he hasn’t.
Would you like…? Yes, I would. / Yes, we would. No, I wouldn’t. / No, we wouldn’t.

Example

  • Do you like postcards? – Yes, I do. / Yes, I like.
  • Is he one of your students?No, hes not.
  • Can we go to Madrid for the weekend?Yes, we can.

Use

Zisťovacie otázky používame, keď očakávame, že odpoveď bude buď yes (kladná), alebo no (záporná).

Summary

Na zisťovacie otázky [yes or no questions]/uzavreté otázky [closed questions] možno odpovedať iba yes, alebo no.

Štruktúra zisťovacie otázky má túto podobu: Pomocné alebo modálne sloveso, po ktorom nasleduje podmet a podstatné meno alebo sloveso (veta je ukončená otáznikom).

Štruktúra krátke odpovede má túto podobu: Yes, alebo no, po ktorom nasleduje čiarka, po ktorej nasleduje podmet a pomocné alebo modálne sloveso (rovnaké ako v otázke).

Napríklad:
— „Do you like cats? – Yes, I do.“ = Zisťovacie otázky sa tiež nazývajú uzavreté otázky a vzhľadom na to, že otázka bola formulovaná s pomocným slovesom to do, bude toto obsiahnuté aj v krátkej odpovedi.
♦ „Whose cat is this?“ = Doplňovacie otázky sa tiež nazývajú otvorené otázky, pretože na ne možno vytvoriť nekonečné množstvo odpovedí.

POZNÁMKA: Na vytvorenie zisťovacie otázky možno použiť iba pomocné (be/have…) alebo modálne sloveso (can/could/would…).

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License