Unit 11.1

Zisťovacie otázky v prítomnom čase


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Zisťovacie otázky [yes or no questions] sa tiež nazývajú uzavreté otázky [closed questions] či polárne otázky [polar questions], pretože na ne možno odpovedať iba yes, alebo no. Opovede na uzavreté otázky sa nazývajú krátke odpovede [short answers].

Uzavreté otázky v prítomnom čase [closed questions in present form] používame, keď sa pýtame na určitú informáciu týkajúcu sa prítomnosti.

Form

K vytvoreniu uzavreté otázky možno použiť len pomocná (behavedo) alebo modálne slovesá (cancouldwould…). V prítomnom čase používame tieto pomocné a modálne slovesá v tvaroch prítomného času.

Štruktúra zisťovacích otázok má túto podobu:
Auxiliary/modal verb + subject + noun/verb + …?

Odpovede na uzavreté otázky sa nazývajú krátke odpovede. Tieto odpovede zvyčajne obsahujú rovnaké pomocné či modálne sloveso ako otázka (nie je potrebné opakovať samotné sloveso).

Krátke odpovede majú túto štruktúru:
Yes/no + , + subject + auxiliary/modal verb (rovnaké ako v otázke)

Toto sú niektoré zo zisťovacích otázok a ich príslušné krátke odpovede:

Question Affirmative Short Answer Negative Short Answer
Are you…? Yes, I am. No, Im not.
Is she…? Yes, she is. No, shes not.
Do you…? Yes, I do. / Yes, we do. No, I don’t. / No, we don’t.
Does he…? Yes, he does. No, he doesn’t.
Can we…? Yes, we can. No, we can’t.
Have you got…? Yes, I have. / Yes, we have. No, I haven’t. / No, we haven’t.
Has he got…? Yes, he has. No, he hasn’t.
Would you like…? Yes, I would. / Yes, we would. No, I wouldn’t. / No, we wouldn’t.

Example

  • Do you like postcards? – Yes, I do. / Yes, I like.
  • Is he one of your students?No, hes not.
  • Can we go to Madrid for the weekend?Yes, we can.

Use

Zisťovacie otázky používame, keď očakávame, že odpoveď bude buď yes (kladná), alebo no (záporná).

Summary

Na zisťovacie otázky [yes or no questions]/uzavreté otázky [closed questions] možno odpovedať iba yes, alebo no.

Štruktúra zisťovacie otázky má túto podobu: Pomocné alebo modálne sloveso, po ktorom nasleduje podmet a podstatné meno alebo sloveso (veta je ukončená otáznikom).

Štruktúra krátke odpovede má túto podobu: Yes, alebo no, po ktorom nasleduje čiarka, po ktorej nasleduje podmet a pomocné alebo modálne sloveso (rovnaké ako v otázke).

Napríklad:
— „Do you like cats? – Yes, I do.“ = Zisťovacie otázky sa tiež nazývajú uzavreté otázky a vzhľadom na to, že otázka bola formulovaná s pomocným slovesom to do, bude toto obsiahnuté aj v krátkej odpovedi.
♦ „Whose cat is this?“ = Doplňovacie otázky sa tiež nazývajú otvorené otázky, pretože na ne možno vytvoriť nekonečné množstvo odpovedí.

POZNÁMKA: Na vytvorenie zisťovacie otázky možno použiť iba pomocné (be/have…) alebo modálne sloveso (can/could/would…).

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

More exercises

License