Unit 5.2

Prítomný čas priebehový v opytovacom tvare

Introduction

Prítomný čas priebehový [present continuous/progressive] je gramatický čas, ktorý používame, keď hovoríme o situáciách, ktoré sa dejú práve teraz (pred, počas a po okamihu prehovoru).

Použitím tohto času v opytovacom tvare sa pýtame na niečo, čo sa deje práve teraz.

Form

Prítomný čas priebehový v opytovacom tvare má túto štruktúru:
To be + subject + [verb + -ing] + …?

To be Subject Verb + -ing Question
Mark
Am I working ?
Are you working ?
Is he working ?
Is she working ?
Is it working ?
Are we working ?
Are you working ?
Are they working ?

{Pre výnimky pozri Prítomný čas priebehový v kladnom tvare}.

Example

 1. Činnosti prebiehajúce v okamihu prehovoru
  • Am I eating an apple?
  • Is she watching TV at the moment?
  • Am I using the dictionary correctly?
 2. Činnosti plánované do budúcna
  • Am I fixing the shelves tonight?
  • Is he buying a computer at the weekend?
  • Are we repeating the class next week?
 3. Zmeny a tendencie
  • Am I getting happier and happier?
  • Am I becoming better at sitting exams? 
  • Is the teacher improving her classes? 
 4. Stálosť v priebehu udalostí
  • Why am I always doing homework? 
  • Is the student asking questions repeatedly?
  • Am I always photocopying worksheets for you?
 5. Dočasné činnosti
  • Is he looking for the map?
  • Am I buying some pens?
  • Are the classmates working in groups?

Use

Prítomný čas priebehový v opytovacom tvare používame, keď sa pýtame na:

 1. Činnosti prebiehajúce v okamihu prehovoru;
 2. Činnosti plánované do budúcna;
 3. Zmeny a tendencie;
 4. Stálosť v priebehu udalostí;
 5. Dočasné činnosti (ktoré budú ukončené v budúcnosti).

Summary

Prítomný čas priebehový [present continuous/progressive] v opytovacom tvare používame, keď na pýtame na situácie, ktoré sa dejú v rámci okamihu prehovoru.

Keď používame prítomný čas priebehový v opytovacom tvare, začíname slovesom to be, po ktorom nasleduje podmet a sloveso zakončené na -ing (veta je ukončená otáznikom).

Napríklad:
— „Is he working on an important project today?“ = Použijeme prítomný čas priebehový, aby sme sa opýtali na dej, ktorý prebieha v okamihu prehovoru (v tú chvíľu).
♦ „Does he work on important projects?“ = Použijeme prítomný čas jednoduchý, aby sme sa opýtali na dej, ktorý v prítomnosti prebieha opakovane alebo stále.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

More exercises

License