Unit 5.2

Prítomný čas priebehový v opytovacom tvare


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Prítomný čas priebehový [present continuous/progressive] je gramatický čas, ktorý používame, keď hovoríme o situáciách, ktoré sa dejú práve teraz (pred, počas a po okamihu prehovoru).

Použitím tohto času v opytovacom tvare sa pýtame na niečo, čo sa deje práve teraz.

Form

Prítomný čas priebehový v opytovacom tvare má túto štruktúru:
To be + subject + [verb + -ing] + …?

To be Subject Verb + -ing Question
Mark
Am I working ?
Are you working ?
Is he working ?
Is she working ?
Is it working ?
Are we working ?
Are you working ?
Are they working ?

{Pre výnimky pozri Prítomný čas priebehový v kladnom tvare}.

Example

 1. Činnosti prebiehajúce v okamihu prehovoru
  • Am I eating an apple?
  • Is she watching TV at the moment?
  • Am I using the dictionary correctly?
 2. Činnosti plánované do budúcna
  • Am I fixing the shelves tonight?
  • Is he buying a computer at the weekend?
  • Are we repeating the class next week?
 3. Zmeny a tendencie
  • Am I getting happier and happier?
  • Am I becoming better at sitting exams? 
  • Is the teacher improving her classes? 
 4. Stálosť v priebehu udalostí
  • Why am I always doing homework? 
  • Is the student asking questions repeatedly?
  • Am I always photocopying worksheets for you?
 5. Dočasné činnosti
  • Is he looking for the map?
  • Am I buying some pens?
  • Are the classmates working in groups?

Use

Prítomný čas priebehový v opytovacom tvare používame, keď sa pýtame na:

 1. Činnosti prebiehajúce v okamihu prehovoru;
 2. Činnosti plánované do budúcna;
 3. Zmeny a tendencie;
 4. Stálosť v priebehu udalostí;
 5. Dočasné činnosti (ktoré budú ukončené v budúcnosti).

Summary

Prítomný čas priebehový [present continuous/progressive] v opytovacom tvare používame, keď na pýtame na situácie, ktoré sa dejú v rámci okamihu prehovoru.

Keď používame prítomný čas priebehový v opytovacom tvare, začíname slovesom to be, po ktorom nasleduje podmet a sloveso zakončené na -ing (veta je ukončená otáznikom).

Napríklad:
— „Is he working on an important project today?“ = Použijeme prítomný čas priebehový, aby sme sa opýtali na dej, ktorý prebieha v okamihu prehovoru (v tú chvíľu).
♦ „Does he work on important projects?“ = Použijeme prítomný čas jednoduchý, aby sme sa opýtali na dej, ktorý v prítomnosti prebieha opakovane alebo stále.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License