Unit 6.2

Nepravidelné slovesá v minulom čase jednoduchom

Introduction

Minulý čas jednoduchý [past simple] je gramatický čas, ktorý používame, keď hovoríme o situáciách, ktoré sa odohrali v minulosti a už boli ukončené.

Veľa bežných slovies má nepravidelný minulý tvar [irregular past form].

Form

Neexistuje pravidlo opisujúce tvorenie nepravidelných tvarov minulého času jednoduchého, táto slovesá a ich tvary minulého času sa skrátka musíme naučiť naspamäť.

Toto sú najčastejšie používané nepravidelné slovesá:

Verb Past Simple
become became
break broke
bring brought
buy bought
do did
draw drew
drink drank
eat ate
feel felt
find found
go went
have had
hear heard
keep kept
leave left
read read
run ran
say said
see saw
teach taught
write wrote

Example

  • bought a film yesterday.
  • He drank wine at church.
  • They went to the mountains last week.
  • We found the monuments.
  • went to the theatre last weekend.
  • She became a famous singer.
  • We saw a concert in the park.

Use

Nepravidelné minulé tvary používame rovnako ako tie pravidelné, ale tvoríme je iným spôsobom.

Summary

Veľa slovies má nepravidelný minulý tvar [irregular past form].

Tá najčastejšie používaná sú: become ⇒ became, do ⇒ did, go ⇒ went, have ⇒ had, leaveleft, read ⇒ read, see ⇒ saw

Napríklad:
— „I left my blanket under the tree.“ / „I leaved my blanket under the tree.“ = Sloveso leave sa mení na left, pretože je to nepravidelné sloveso.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

More exercises

License