Unit 6.2

Nepravidelné slovesá v minulom čase jednoduchom

Tenses

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Minulý čas jednoduchý [past simple] je gramatický čas, ktorý používame, keď hovoríme o situáciách, ktoré sa odohrali v minulosti a už boli ukončené.

Veľa bežných slovies má nepravidelný minulý tvar [irregular past form].

Form

Neexistuje pravidlo opisujúce tvorenie nepravidelných tvarov minulého času jednoduchého, táto slovesá a ich tvary minulého času sa skrátka musíme naučiť naspamäť.

Toto sú najčastejšie používané nepravidelné slovesá:

VerbPast Simple
becomebecame
breakbroke
bringbrought
buybought
dodid
drawdrew
drinkdrank
eatate
feelfelt
findfound
gowent
havehad
hearheard
keepkept
leaveleft
readread
runran
saysaid
seesaw
teachtaught
writewrote

Example

  • bought a film yesterday.
  • He drank wine at church.
  • They went to the mountains last week.
  • We found the monuments.
  • went to the theatre last weekend.
  • She became a famous singer.
  • We saw a concert in the park.

Use

Nepravidelné minulé tvary používame rovnako ako tie pravidelné, ale tvoríme je iným spôsobom.

Summary

Veľa slovies má nepravidelný minulý tvar [irregular past form].

Tá najčastejšie používaná sú: become ⇒ became, do ⇒ did, go ⇒ went, have ⇒ had, leaveleft, read ⇒ read, see ⇒ saw

Napríklad:
— „I left my blanket under the tree.“ / „I leaved my blanket under the tree.“ = Sloveso leave sa mení na left, pretože je to nepravidelné sloveso.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Slovak speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book