Perfectul Compus al verbelor neregulate

Introduction

Perfectul compus [past tense] este un timp folosit pentru a vorbi despre situații care au avut loc în trecut, și acum s-au concluzionat.

Multe verbe au formă de verbe neregulate [irregular past].

Form

Nu există regulă care explică cum se obține forma neregulată [irregular] a perfectului simplu [past simple].

Cele mai utilizate verbe neregulate sunt:

Verb Past Simple
become became
break broke
bring brought
buy bought
do did
draw drew
drink drank
eat ate
feel felt
find found
go went
have had
hear heard
keep kept
read read
run ran
say said
see saw
teach taught
write wrote

Example

  • bought a film yesterday.
  • He drank wine at church.
  • They went to the mountains last week.
  • We found the monuments.
  • went to the theatre last weekend.
  • She became a famous singer.
  • We saw a concert in the park.

Use

Verbele neregulate sunt folosite la fel ca verbele regulate, doar că sunt formate diferit.

Summary

Multe verbe au forme de verb neregulat la perfectul compus [irregular past].

Cele mai utilizate sunt: become ⇒ becamedo ⇒ didgo ⇒ wenthave ⇒ hadread ⇒ readsee ⇒ saw

De exemplu:
— “left my blanket under the tree.” / “I leaved my blanket under the tree.” = Verbul leave își schimbă forma în left, deoarece acesta este un verb neregulat.

Să revizuim acest conținut în secțiunea [Form].Vezi secțiunea [Example] care explică utilizarea în interiorul contextului.

More exercises

License