Perfectul Compus al verbelor neregulate

Tenses

Perfectul compus [past tense] este un timp folosit pentru a vorbi despre situații care au avut loc în trecut iar acum s-au concluzionat.

Multe verbe au formă de verbe neregulate [irregular past].

Nu există regulă care explică cum se obține forma neregulată [irregular] a perfectului simplu [past simple].

Cele mai utilizate verbe neregulate sunt:

VerbPast Simple
becomebecame
breakbroke
bringbrought
buybought
dodid
drawdrew
drinkdrank
eatate
feelfelt
findfound
gowent
havehad
hearheard
keepkept
readread
runran
saysaid
seesaw
teachtaught
writewrote
  • I bought a cheap shirt yesterday.
  • He drank a lot last night.
  • They went to the mountains last week.

Verbele neregulate sunt folosite la fel ca verbele regulate, doar că sunt formate diferit.

Multe verbe au forme de verb neregulat la perfectul compus [irregular past].

Cele mai utilizate sunt: become ⇒ becamedo ⇒ didgo ⇒ wenthave ⇒ hadread ⇒ readsee ⇒ saw

De exemplu:
— “left my blanket under the tree.” / “I leaved my blanket under the tree.” = Verbul leave își schimbă forma în left, deoarece acesta este un verb neregulat.

Să revizuim acest conținut în secțiunea [Form].Vezi secțiunea [Example] care explică utilizarea în interiorul contextului.

License

English Grammar A1 Level for Romanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book