- English Grammar A1 Level for Romanian speakers - https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-ro -

Perfectul Compus al verbelor neregulate

Introduction

Perfectul compus [past tense] este un timp folosit pentru a vorbi despre situații care au avut loc în trecut, și acum s-au concluzionat.

Multe verbe au formă de verbe neregulate [irregular past].

Form

Nu există regulă care explică cum se obține forma neregulată [irregular] a perfectului simplu [past simple].

Cele mai utilizate verbe neregulate sunt:

VerbPast Simple
becomebecame
breakbroke
bringbrought
buybought
dodid
drawdrew
drinkdrank
eatate
feelfelt
findfound
gowent
havehad
hearheard
keepkept
readread
runran
saysaid
seesaw
teachtaught
writewrote

Example

  • bought a film yesterday.
  • He drank wine at church.
  • They went to the mountains last week.
  • We found the monuments.
  • went to the theatre last weekend.
  • She became a famous singer.
  • We saw a concert in the park.

Use

Verbele neregulate sunt folosite la fel ca verbele regulate, doar că sunt formate diferit.

Summary

Multe verbe au forme de verb neregulat la perfectul compus [irregular past].

Cele mai utilizate sunt: become ⇒ becamedo ⇒ didgo ⇒ wenthave ⇒ hadread ⇒ readsee ⇒ saw

De exemplu:
— “left my blanket under the tree.” / “I leaved my blanket under the tree.” = Verbul leave își schimbă forma în left, deoarece acesta este un verb neregulat.

Să revizuim acest conținut în secțiunea [Form].Vezi secțiunea [Example] care explică utilizarea în interiorul contextului.

Exercise