Perfectul Simplu Afirmativ

Tenses

Perfectul Simplu [past simple] este un timp utilizat pentru a vorbi despre, evenimente și acțiuni care au avut loc în trecut.

Când este exprimat în forma sa afirmativă [affirmative], verbul confirmă ceva despre subiect.

Perfectul compus pentru verbele regulate [regular], în forma lor afirmativă, au următoarea structură:
Subject + Verb (Past tense) + …

Regulat

Forma verbului la trecut: verb + -ed.

SubjectVerb (past tense)
Iworked
Youworked
Heworked
Sheworked
Itworked
Weworked
Youworked
Theyworked

Excepții

 • Verbele care au sufixul -y precedat de o consoană: schimbăm -y cu -i și adăugăm -ed.
InfinitiveVerb (past tense)
studystudied
crycried
worryworried
 • Verbele cu sufixul -e: adăugam doar -d.
InfinitiveVerb (past tense)
hopehoped
decidedecided
arrivearrived
 • Verbele cu o consoană în sufix (excepție fiind: w,y) precedat de o vocală accentuată: dublăm consoana și adăugăm -ed.
InfinitiveVerb (past tense)
stopstopped
banbanned
traveltravelled

Regulat

 • I baked delicious biscuits yesterday.
 • He played basketball for 8 years.
 • They visited Estonia in 2012.

Excepții

Consoană + „-y”

 • I studied a lot for the exams.
 • Their children cried all the time.
 • He applied to Oxford University last year.

Forma de bază cu terminația „-e”

 • I hoped to meet you yesterday.
 • The school decided to call your parents.
 • They arrived in Valencia two days ago.

Vocală accentuată + sufix consoană

 • He stopped doing exercise long ago.
 • My friend suggested going to the banned beach.
 • They travelled every summer when they were young.

Folosim timpul Perfectului compus,în forma afirmativă când vorbim despre:

 • Acțiuni, situații și evenimente care au avut loc și s-au finalizat în trecut;
 • Evenimente repetate și obiceiuri care au avut loc în trecut;
 • Evenimente din trecut și folosim expresii temporale precum: Two weeks ago, last year, in 2010, yesterday, etc.

Folosim Perfectul Compus [past simple] când dorim să vorbim despre situații care au avut loc în trecut și s-au concluzionat acum. Când este folosit în forma sa afirmativă [affirmative], ceva despre subiect este confirmat.

Perfectul compus pentru verbele regulate la forma afirmativă are această structură:
Subject + Verb (Past tense) + …

De exemplu:
You ask.” ⇒ “You asked.” = Adăugăm doar -ed.(verbe regulate).

Perfectul compus pentru verbele regulate este format diferit în funcție de forma de bază a verbului utilizat.

De exemplu:
Sufix-y: “I try.” ⇒ “I tried.” = Schimbăm –y în i și adăugăm-ed.
Sufix-e: “I dance.” ⇒ “I danced.” = Doar adăugăm-d.
Sufix cu o vocală accentuată + consoană (excepție -w și -y): “I plan.” ⇒ “I planned.” = Dublăm consoana și adăugăm -ed.

Să revizuim acest conținut în secțiunea [Form]. Vezi secțiunea [Example] care explică utilizarea în interiorul contextului.

License

English Grammar A1 Level for Romanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book