Perfectul Simplu Afirmativ

Introduction

Perfectul Simplu [past simple] este un timp utilizat pentru a vorbi despre, evenimente și acțiuni care au avut loc în trecut.

Când este exprimat în forma sa afirmativă [affirmative], verbul confirmă ceva despre subiect.

Form

Perfectul compus pentru verbele regulate [regular], în forma lor afirmativă, au următoarea structură:
Subject + Verb (Past tense) + …

Regulat

Forma verbului la trecut: verb + -ed.

Subject Verb (past tense)
I worked
You worked
He worked
She worked
It worked
We worked
You worked
They worked

Excepții

 • Verbele care au sufixul -y precedat de o consoană: schimbăm -y cu -i și adăugăm -ed.
Infinitive Verb (past tense)
study studied
cry cried
worry worried
 • Verbele cu sufixul -e: adăugam doar -d.
Infinitive Verb (past tense)
hope hoped
decide decided
arrive arrived
 • Verbele cu o consoană în sufix (excepție fiind: w,y) precedat de o vocală accentuată: dublăm consoana și adăugăm -ed.
Infinitive Verb (past tense)
stop stopped
ban banned
travel travelled

Example

Regulat

 • I planted some trees yesterday.
 • He lived in the mountains for 8 years.
 • They visited the capital in 2012.

Excepții

Consoană + -y

 • I studied about plants for the exams.
 • Their children cried all the time at the game.
 • He applied to do gymnastics professionally.

Forma de bază cu terminația -e

 • I hoped to go skiing.
 • The school decided that all children must do exercise.
 • They arrived at the city centre.

Vocală accentuată + sufix consoană

 • He stopped doing exercise long ago.
 • My friend suggested playing the banned game.
 • They travelled all over the place.

Use

Folosim timpul Perfectului compus, în forma afirmativă, când vorbim despre:

 • Acțiuni, situații și evenimente care au avut loc și s-au finalizat în trecut;
 • Evenimente repetate și obiceiuri care au avut loc în trecut;
 • Evenimente din trecut și folosim expresii temporale precum: Two weeks ago, last year, in 2010, yesterday, etc.

Summary

Folosim Perfectul Compus [past simple] când dorim să vorbim despre situații care au avut loc în trecut și s-au concluzionat acum. Când este folosit în forma sa afirmativă [affirmative], ceva despre subiect este confirmat.

Perfectul compus, pentru verbele regulate, în forma afirmativă, are această structură:
Subject + Verb (Past tense) + …

De exemplu:
— „They worked on an important project yesterday.” = Adăugăm doar -ed.(verbe regulate).

Perfectul compus, pentru verbele regulate, este format diferit în funcție de forma de bază a verbului utilizat.

De exemplu:
Sufix-y: “I try.” ⇒ “I tried.” = Schimbăm –y în i și adăugăm-ed.
Sufix-e: “I dance.” ⇒ “I danced.” = Doar adăugăm-d.
Sufix cu o vocală accentuată + consoană (excepție -w și -y): “I plan.” ⇒ “I planned.” = Dublăm consoana și adăugăm -ed.

Să revizuim acest conținut în secțiunea [Form]. Vezi secțiunea [Example] care explică utilizarea în interiorul contextului.

More exercises

Exercises


License