Unit 6.1

Past Simple Болымды сөйлем

Introduction

Past Simple Tense (Жай өткен шақ) – өткен шақтағы болған іс-әрекетті білдіреді.

Болымды түрінде , етістік зат есім бір нәрсені растайды.

Form

Өткен шақта дұрыс етістіктердің болымды түрі осылай құрылады:

Regular

Subject + Verb (Past tense) + …

 • Етістіктерді өткен шақта жазу үшін негізгі етістіктің соңына -ed жалғауы жалғанады.
Subject Verb (past tense)
I worked
You worked
He worked
She worked
It worked
We worked
You worked
They worked

Exceptions

Өткен шақта болымды түрдегі етістіктердің ерекшеліктері:

 • жұрнағы бар етістіктер: -d қосамыз:
Infinitive Verb (past tense)
hope hoped
decide decided
arrive arrived
 •  Алдыңғы жағында дауыссыз дыбыс бар -y жұрнағы бар етістіктер: -y -ге өзгеріп, -ed қосылады:
Infinitive Verb (past tense)
study studied
cry cried
worry worried
 • Дыбыссыз етістіктер (қоспағанда: w, y) алдында екпінді дауысты: дауыссызды екі еселендіріп, –ed қосыңыз:
Infinitive Verb (past tense)
stop stopped
ban banned
travel travelled

Example

Regular

 • I planted some trees yesterday.
 • He lived in the mountains for 8 years.
 • They visited the capital in 2012.

Exceptions

Base form with -e

 • I hoped to go skiing.
 • The school decided that all children must do exercise.
 • They arrived at the city centre.

Consonant + -y

 • I studied about plants for the exams.
 • Their children cried all the time at the game.
 • He applied to do gymnastics professionally.

Stressed vowel + consonant suffix

 • He stopped doing exercise long ago.
 • My friend suggested playing the banned game.
 • They travelled all over the place.

Use

We use past simple, in the affirmative form, to confirm:

Өткен шақтың болымды формасын:

 1. Бұрын болған және аяқталған әрекеттер, жағдайлар мен оқиғалар;
 2. Бұрын қайталанған оқиғалар мен әдеттер;
 3. Өткен оқиғалар және уақыттық өрнектермен, мысалы: two weeks agolast yearin 2010yesterday… растау үшін қолданамыз.

Summary

Past Simple Tense (Жай өткен шақ) – өткен шақтағы болған іс-әрекетті білдіреді. Сөйлеушінің сөйлеп жатқан кезінен бұрын болған іс-қимылды осы етістік арқылы тыңдаушыға жеткізе аламыз. Етістіктерді өткен шақта жазу үшін негізгі етістіктің соңына -ed жалғауы жалғанады.

Болымды өткен шақ формасын беру үшін сөйлемді есімдіктен бастаймыз.

Мысалы:
— “They worked on an important project yesterday.” = The sentence is in the past simple affirmative, so we add -ed at the end of the verb work (worked).

Кәдімгі етістіктердің өткен қарапайым шақтары қолданылған етістіктің негізгі формасына қарай әр түрлі жасалады.

Мысалы:
— With suffix -e, we just add -d. : “I dance.” ⇒ “I danced.”
— With suffix -y, we change y to i and add -ed:I try.” ⇒ “I tried.”
— With suffix with stressed vowel + consonant (except -w and -y), we double the consonant and add -ed: “I plan.” ⇒ “I planned.”

Бұл материалды [Form]бөлімінен қайта қарап шық.Материалды қолдану нұсқаулығы көрсетілген [Example]бөліміне назар аудар.

More exercises

License