Unit 6.1

To be етістігі өткен шақта

Advertising

Introduction

To be етістігі грамматикада маңызды болып табылады. Бұл көмекші етістік және ол дұрыс емес етістіктің бірі.

Бұрын болған және қазір аяқталған жағдайларды білдіру үшін етістіктің өткен шақтарын қолданамыз.

Form

The verb to be is one of the verbs with an irregular past form. To be етістігі өткен шақ формасында дұрыс емес етістіктердің бірі болады.

Affirmative

Оның құрылымы, болымды түрінде:

Subject + to be (Past tense) + …

Subject To Be
I was
You were
He was
She was
It was
We were
You were
They were

Negative

Болымсыз түрде:
Subject + to be (Past tense) + not + …

 • Болымсыз түрде,“did” көмекші етістігі қоладанылмайды.
Subject To Be + not Short form
I was not wasn’t
You were not weren’t
He was not wasn’t
She was not wasn’t
It was not wasn’t
We were not weren’t
You were not weren’t
They were not weren’t

Interrogative

Сұраулы сөйлем құрылымы:
To be (Past tense) + subject + …?

 • Сұраулы сөйлемле, “did” көмекші етістігі қоладанылмайды.:
To Be Subject Question Mark
Was I ?
Were you ?
Was he ?
Was she ?
Was it ?
Were we ?
Were you ?
Were they ?

Example

Affirmative

 • was a good football player.
 • He was here 2 minutes ago.
 • We were at the beach earlier.

Negative

 • wasn’t a good football player
 • He wasn’t here 2 minutes ago.
 • We weren’t at the beach earlier.

Interrogative

 • Was I a good football player?
 • Was he here 2 minutes ago?
 • Were you at the beach earlier?

Use

Біз өткен шақ формасындағы to be -ді зат есім мен толықтауыш немесе сын есім арасындағы байланыстырушы сөз ретінде қолданамыз. Ол өткен тақырыптарға қосымша ақпарат береді.

Summary

Past Simple Tense (Жай өткен шақ) – өткен шақтағы болған іс-әрекетті білдіреді. Сөйлеушінің сөйлеп жатқан кезінен бұрын болған іс-қимылды осы етістік арқылы тыңдаушыға жеткізе аламыз.

Біз оны әр түрлі формада қолдана аламыз:

 • Болымды: Есімдікпен бастаймыз сосын өткен шақ:
  I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were and they were.
 • Болымсыз: Есімдікпен бастаймыз сосын өткен шақ және not:
  I was not, you were not, he was not, she was not, it was not, we were not, you were not and they were not.
 • Сұраулы: To be – мен бастаймыз сосын есімдік (сөйлем сұрақ белгісімен аяқталады):
  was I…?, were you…?, was he…?, was she…?, was it…?, were we…?, were you…? and were they…?.

Мысалы:
— Affirmative: “There was enough sugar to make the cake.”
— Negative: “There wasn’t enough sugar to make the cake.”
— Interrogative: “Was there enough sugar to make the cake?

Бұл материалды [Form]бөлімінен қайта қарап шық.Материалды қолдану нұсқаулығы көрсетілген [Example]бөліміне назар аудар.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License