Unit 6.1

Darbības vārds To be Past Simple laikā


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Darbības vārdam to be ir svarīga nozīme gramatikā. Tas ir palīgdarbības vārds un viens no nekārtniem darbības vārdiem.

Lai izteiktu situācijas, kas notika pagātnē un tagad ir pabeigtas, izmantojam darbības vārda pagātnes laika [past tense] formu.

Form

Darbības vārds to be ir viens no darbības vārdiem ar nekārtno [irregular] pagātnes formu.

Apgalvojumiem

Subject To Be
I was
You were
He was
She was
It was
We were
You were
They were

Noliegumiem

Subject To Be + not Short form
I was not wasn’t
You were not weren’t
He was not wasn’t
She was not wasn’t
It was not wasn’t
We were not weren’t
You were not weren’t
They were not weren’t

Jautājumiem

To Be Subject Question Mark
Was I ?
Were you ?
Was he ?
Was she ?
Was it ?
Were we ?
Were you ?
Were they ?

Example

Apgalvojumi

 • I was a good boss.
 • He was here 2 minutes ago.
 • We were in Portugal in 2012.

Noliegumi

 • I wasn’t a good boss.
 • He wasn’t here 2 minutes ago.
 • We weren’t in Portugal in 2012.

Jautājumi

 • Was I a good boss?
 • Was he here 2 minutes ago?
 • Were you in Portugal in 2012?

Use

Past simple laikā darbības vārdu to be izmanto, ka savienojumu starp priekšmetu un papildinājumu vai īpašības vārdu. Tas sniedz papildus informāciju par pašu priekšmetu pagātnes laikā.

Summary

Laiku past simple izmanto, lai izteiktu situācijas, kas notika pagātnē un tagad jau ir pabeigtas. Darbības vārdam to be ir nekārtna pagātnes forma.

 • Apgalvojumi (I) was, (you) were, (he/she/it) was, (we/you/they) were;
 • Noliegumi: (I) was not, (you) were not, (he/she/it) was not, (we/you/they) were not;
 • Jautājumi: was (I…?), were (you…?), was (he/she/it…?), were (we/you/they…?).

Piemēram:
— Apgalvojums: “The sugar was enough for the cake.”
— Noliegums: “The sugar wasn’t enough for the cake.”
— Jautājums: “Was the sugar enough for the cake?

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence