Unit 7.2

Bieži lietojamie laika un vietas prievārdi


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Prievārdi [prepositions] ir nelieli vārdi, kas savieno teikuma locekļus. Viņi ir svarīgi, jo sniedz papildus informāciju par teikumu, tajā norādot notikumu, cilvēku un priekšmetu atrašanos laikā [time] un vietā [place].

Form

Prievārdus parasti lieto pirms lietvārdu frāzes vai vietniekvārda.

Bieži izmantojamie prievārdi ir: at, by, for, from, in, on, to, with

Example

 1. I am at the supermarket.
 2. He went by bus.
 3. They went for a walk.
 4. He works from nine to six.
 5. The juice is in the fridge.
 6. The cat jumped on the table.
 7. He went to the kitchen.
 8. She played with her son in the living room.

Use

Prievārdi netiek izmantoti atsevišķi, bet gan kopā ar citiem teikuma locekļiem, lai radītu galveno teikuma jēgu. Daži no pašiem bieži lietojamiem prievārdiem [common prepositions] ir kustības, laika un vietas prievārdi. Citi vienkārši sniedz lasītājam vairāk informācijas.

 1. At (atrasties noteiktā vietā);
 2. By (izmantojot…);
 3. For (ar nodomu…);
 4. From (kustības sākuma punkts);
 5. In (atrasties aizvērtajā telpiskajā vietā);
 6. On (atrasties uz virsmas un pieskarties tai);
 7. To (kustība uz galamērķi);
 8. With (kopā ar…).

Summary

Prievārdi [prepositions] ir svarīgi, jo tie piedāvā svarīgu informāciju par teikumu. Daži no pašiem bieži izmantojamiem prievārdiem [common prepositions] ir kustību, laika un vietas prievārdi.

Bieži izmantojamie prievārdi: at, by, for, from, in, on, towith

Piemēram:
— “I’m at the supermarket.”
— “I have to speak with the manager.”

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence