Unit 1.2

Present Simple apgalvojuma formā

Tenses

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Laiku present simple izmanto, lai paustu nemainīgu situāciju vai notikumus, kas regulāri atkārtojas vai vienmēr notiek.

Kad izteikts apgalvojuma [affirmative] formā, darbības vārds apstiprina kaut ko par teikuma priekšmetu.

Form

Laikam present simple apgalvojuma formā ir sekojoša formula:
Subject + verb + …

 • Trešajai personai vienskaitlī jāpievieno -s darbības vārda galā. Izņēmumi [exceptions]:
  • Darbības vārdiem ar piedēkļiem -ch, -s, -sh, -x, -z: pievieno -es (watchwatches; kisskisses; crushcrushes; taxtaxes; buzzbuzzes);
  • Darbības vārdiem, kas beidzas ar līdzskani, kam seko -y: -y maina uz -i un pievieno -es (cry ⇒ cries);
  • Nekārtniem darbības vārdiem kā do, go, be un have nav gramatikas likuma: dodoes, go goes, beis, havehas.
Subject Verb
I work
You work
He works
She works
It works
We work
You work
They work

 

Example

 1. Nākotnes plāni
  • I start my new job on the 17th of June.
  • The exam period ends on the 24th December.
  • Their friend arrives in a few days.
 2.  Grafiki
  • The train leaves at 7 o’clock.
  • The match starts at 9 o’clock tomorrow.
  • My exams start at 10 o’clock tomorrow.
 3. Paradumi/rutīnas
  • I usually wake up at 8 o’clock.
  • He goes to the gym twice a week.
  • We go to good restaurants for lunch.
 4. Fakti
  • The sun rises in the east.
  • The water boils at 100°C.
  • Tigers exist.
 5. Pastāvīgas situācijas
  • I live in Brussels.
  • She works in a supermarket.
  • They play football.
 6. Solījumi…
  • I promise to buy you a new mobile phone.
  • He swears he’ll go to the doctor.
  • Promise me you’ll give me your phone number.
 7. Norādījumu un instrukciju došana
  • You go straight and you turn left.
  • You restart your mobile phone.
  • You go upstairs and through the second door on the left.
 8. Pabeigtas darbības, kas notiek pašlaik
  • The brigades disappear into the crowd.
  • The police catch the thief.
  • Real Madrid recovers from two goals down.
 9. Stāstījums neoficiālajā gaisotnē
  • The Beast transforms into a prince.
  • Snow White falls asleep.
  • Little Red Riding-Hood meets the wolf.

Use

Present simple apgalvojuma formā izmanto, lai apstiprinātu:

 1. Nākotnes plānus (plānoti notikumi ar noteiktu datumu);
 2. Grafikus (plānoti notikumi ar noteiktu laiku);
 3. Paradumus/rutīnas (kaut kas vairākkārt notiekošais tagadnes laikā);
 4. Faktus (kas parasti ir patiesi, noteikti);
 5. Pastāvīgās situācijas (kas notiek jau kādu laiku un notiks nākotnē);
 6. Solījumus;
 7. Instrukcijas (pavēles);
 8. Pabeigtas darbības, kas notiek pašlaik (komentāri);
 9. Stāstījums neoficiālajā gaisotnē (stāstot stāstu).

Summary

Present simple apgalvojuma [affirmative] formā izmanto, lai apstiprinātu situācijas, kas notiek regulāri, bieži vai vienmēr.

Izmantojamā formula:
Subject + verb + … (-s trešajai personai vienskaitlī)

Piemēram:
— “I work on important projects.” =
— “She works on important projects.” =

Ir daži izņēmumi [exceptions] trešajai personai vienskaitlī, atkarībā no darbības vārda galotnes.

Piemēram:
— Piedēkļi -ch, -s, -sh, -x, -z: “Catch” ⇒ “Catches” = Pievienojam -es.
Līdzskanis [consonant] + -y: “Try” ⇒ “Tries” = Mainām -y uz -i un pievienojam -es.
— Nekārtns darbības vārds: do ⇒ does, go ⇒ goes, be ⇒ is, have has

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercise

Books4Languages feedback

Licence

English Grammar A1 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu