Unit 1.2

Present Simple apgalvojuma formā

Introduction

Laiku present simple izmanto, lai paustu nemainīgu situāciju vai notikumus, kas regulāri atkārtojas vai vienmēr notiek.

Kad izteikts apgalvojuma [affirmative] formā, darbības vārds apstiprina kaut ko par teikuma priekšmetu.

Form

Laikam present simple apgalvojuma formā ir sekojoša formula:
Subject + verb + …

 • Trešajai personai vienskaitlī jāpievieno -s darbības vārda galā. Izņēmumi [exceptions]:
  • Darbības vārdiem ar piedēkļiem -ch, -s, -sh, -x, -z: pievieno -es (watchwatches; kisskisses; crushcrushes; taxtaxes; buzzbuzzes);
  • Darbības vārdiem, kas beidzas ar līdzskani, kam seko -y: -y maina uz -i un pievieno -es (cry ⇒ cries);
  • Nekārtniem darbības vārdiem kā do, go, be un have nav gramatikas likuma: dodoes, go goes, beis, havehas.
Subject Verb
I work
You work
He works
She works
It works
We work
You work
They work

 

Example

 1. Nākotnes plāni
  • I start my new job on the 17th of June.
  • The exam period ends on the 24th December.
  • Their friend arrives in a few days.
 2.  Grafiki
  • The train leaves at 7 o’clock.
  • The match starts at 9 o’clock tomorrow.
  • My exams start at 10 o’clock tomorrow.
 3. Paradumi/rutīnas
  • I usually wake up at 8 o’clock.
  • He goes to the gym twice a week.
  • We go to good restaurants for lunch.
 4. Fakti
  • The sun rises in the east.
  • The water boils at 100°C.
  • Tigers exist.
 5. Pastāvīgas situācijas
  • I live in Brussels.
  • She works in a supermarket.
  • They play football.
 6. Solījumi…
  • I promise to buy you a new mobile phone.
  • He swears he’ll go to the doctor.
  • Promise me you’ll give me your phone number.
 7. Norādījumu un instrukciju došana
  • You go straight and you turn left.
  • You restart your mobile phone.
  • You go upstairs and through the second door on the left.
 8. Pabeigtas darbības, kas notiek pašlaik
  • The brigades disappear into the crowd.
  • The police catch the thief.
  • Real Madrid recovers from two goals down.
 9. Stāstījums neoficiālajā gaisotnē
  • The Beast transforms into a prince.
  • Snow White falls asleep.
  • Little Red Riding-Hood meets the wolf.

Use

Present simple apgalvojuma formā izmanto, lai apstiprinātu:

 1. Nākotnes plānus (plānoti notikumi ar noteiktu datumu);
 2. Grafikus (plānoti notikumi ar noteiktu laiku);
 3. Paradumus/rutīnas (kaut kas vairākkārt notiekošais tagadnes laikā);
 4. Faktus (kas parasti ir patiesi, noteikti);
 5. Pastāvīgās situācijas (kas notiek jau kādu laiku un notiks nākotnē);
 6. Solījumus;
 7. Instrukcijas (pavēles);
 8. Pabeigtas darbības, kas notiek pašlaik (komentāri);
 9. Stāstījums neoficiālajā gaisotnē (stāstot stāstu).

Summary

Present simple apgalvojuma [affirmative] formā izmanto, lai apstiprinātu situācijas, kas notiek regulāri, bieži vai vienmēr.

Izmantojamā formula:
Subject + verb + … (-s trešajai personai vienskaitlī)

Piemēram:
— “I work on important projects.” =
— “She works on important projects.” =

Ir daži izņēmumi [exceptions] trešajai personai vienskaitlī, atkarībā no darbības vārda galotnes.

Piemēram:
— Piedēkļi -ch, -s, -sh, -x, -z: “Catch” ⇒ “Catches” = Pievienojam -es.
Līdzskanis [consonant] + -y: “Try” ⇒ “Tries” = Mainām -y uz -i un pievienojam -es.
— Nekārtns darbības vārds: do ⇒ does, go ⇒ goes, be ⇒ is, have has

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

More exercises

Licence