Unit 2.1

Lietvārdi ar abām dzimtēm


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Ar lietvārdiem [nouns] apzīmē cilvēkus, vietas, priekšmetus, notikumus, vielas vai īpašības.

Ir lietvārdi, kas ir vienādi vīriešu [masculine] un sieviešu [feminine] dzimtē [genders].

Form

Nav skaidra noteikuma par lietvārdu veidošanu.

Bieži lietojamie lietvārdi vīriešu un sieviešu dzimtē: cousin, doctor, driver, friend, student, teacher, teenager

Example

  • My favourite aunt is a doctor.
    My favourite uncle is a doctor.
  • My dad works at school. He is a teacher.
    My mom works at school. She is a teacher.
  • Adam likes cars. He is a good driver.
    Julia likes cars. She is a good driver.

Use

Lietvārdus lieto, lai apzīmētu cilvēkus, vietas, priekšmetus, notikumus, vielas un īpašības.

Nav negrozāma noteikuma par lietvārdiem ar abām, vīriešu un sieviešu, dzimtēm; šos vārdus ir jāiemācās un jāatceras, ka tie nemainās abās formās.

Summary

Ir noteikti lietvārdi [nouns], kas paliek vienādi vīriešu [masculine] un sieviešu [ feminine] dzimtē [genders].

Visbiežāk lietojamie no tiem: cousin, doctor, driver, friend, student, teacher, teenager

Piemēram:
— “My mom works at school. She is a teacher.” = Teacher attiecas uz mom un she, tāpēc ir sieviešu dzimtē.
— “My dad works at school. He is a teacher.” = Teacher attiecas uz dad un he, tāpēc ir vīriešu dzimtē.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence