Unit 2.1

Lietvārdi ar abām dzimtēm

Introduction

Ar lietvārdiem [nouns] apzīmē cilvēkus, vietas, priekšmetus, notikumus, vielas vai īpašības.

Ir lietvārdi, kas ir vienādi vīriešu [masculine] un sieviešu [feminine] dzimtē [genders].

Form

Nav skaidra noteikuma par lietvārdu veidošanu.

Bieži lietojamie lietvārdi vīriešu un sieviešu dzimtē: cousin, doctor, driver, friend, student, teacher, teenager

Example

  • My favourite aunt is a doctor.
    My favourite uncle is a doctor.
  • My dad works at school. He is a teacher.
    My mom works at school. She is a teacher.
  • Adam likes cars. He is a good driver.
    Julia likes cars. She is a good driver.

Use

Lietvārdus lieto, lai apzīmētu cilvēkus, vietas, priekšmetus, notikumus, vielas un īpašības.

Nav negrozāma noteikuma par lietvārdiem ar abām, vīriešu un sieviešu, dzimtēm; šos vārdus ir jāiemācās un jāatceras, ka tie nemainās abās formās.

Summary

Ir noteikti lietvārdi [nouns], kas paliek vienādi vīriešu [masculine] un sieviešu [ feminine] dzimtē [genders].

Visbiežāk lietojamie no tiem: cousin, doctor, driver, friend, student, teacher, teenager

Piemēram:
— “My mom works at school. She is a teacher.” = Teacher attiecas uz mom un she, tāpēc ir sieviešu dzimtē.
— “My dad works at school. He is a teacher.” = Teacher attiecas uz dad un he, tāpēc ir vīriešu dzimtē.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

More exercises

Exercises


Licence