Unit 2.1

Samostalniki z obema spoloma


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Samostalniki [nouns] se nanašajo na osebo, kraj, stvar, dogodek, snov ali pojav.

Obstajajo samostalniki, ki so enaki za moški in ženski spol.

Form

Ne obstaja ustaljeno pravilo za tvorjenje samostalnikov.

Najpogosteje rabljeni samostalniki za tako moški kot ženski spol so: cousin, doctor, driver, friend, student, teacher, teenager

Example

  • My favourite aunt is a doctor.
    My favourite uncle is a doctor.
  • My dad works at school. He is a teacher.
    My mom works at school. She is a teacher.
  • Adam likes cars. He is a good driver.
    Julia likes cars. She is a good driver.

Use

Samostalnike uporabljamo, ko opisujemo ljudi, kraje, stvari, dogodke, snovi in pojave.

Ne obstaja ustaljeno pravilo glede samostalnikov, ki so enaki v moškem in ženskem spolu; te besede so moramo preprosto naučiti in si zapomniti, da ostanejo enake v obeh oblikah.

Summary

Obstajajo določeni samostalniki, ki so enaki za moški in ženski spol.

Najpogosteje rabljeni so: cousin, doctor, driver, friend, student, teacher, teenager

Na primer:
— “My mom works at school. She is a teacher.” = Teacher se nanaša na momshe pa posledično na samostalnik ženskega spola.
— “My dad works at school. He is a teacher.” = Teacher se nanaša na dad in he posledično na samostalnik moškega spola.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License