Unit 2.1

Samostalniki z obema spoloma

Introduction

Samostalniki [nouns] se nanašajo na osebo, kraj, stvar, dogodek, snov ali pojav.

Obstajajo samostalniki, ki so enaki za moški in ženski spol.

Form

Ne obstaja ustaljeno pravilo za tvorjenje samostalnikov.

Najpogosteje rabljeni samostalniki za tako moški kot ženski spol so: cousin, doctor, driver, friend, student, teacher, teenager

Example

  • My favourite aunt is a doctor.
    My favourite uncle is a doctor.
  • My dad works at school. He is a teacher.
    My mom works at school. She is a teacher.
  • Adam likes cars. He is a good driver.
    Julia likes cars. She is a good driver.

Use

Samostalnike uporabljamo, ko opisujemo ljudi, kraje, stvari, dogodke, snovi in pojave.

Ne obstaja ustaljeno pravilo glede samostalnikov, ki so enaki v moškem in ženskem spolu; te besede so moramo preprosto naučiti in si zapomniti, da ostanejo enake v obeh oblikah.

Summary

Obstajajo določeni samostalniki, ki so enaki za moški in ženski spol.

Najpogosteje rabljeni so: cousin, doctor, driver, friend, student, teacher, teenager

Na primer:
— “My mom works at school. She is a teacher.” = Teacher se nanaša na momshe pa posledično na samostalnik ženskega spola.
— “My dad works at school. He is a teacher.” = Teacher se nanaša na dad in he posledično na samostalnik moškega spola.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

Exercises


License