Unit 7.2

Predložne zveze


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Predložne zveze [prepositional phrases] so rezultat kombinacije predlogov in drugih elementov v povedi (samostalnikov, zaimkov, glagolnikov…).

Form

Predložna zveza je sestavljena iz predloga in še enega elementa (samostalnika, zaimka, glagolnika…) v povedi.

Predložne zveze imajo naslednje strukture:

 • Predlog + samostalnik: at, under and on.
 • Predlog + zaimek: with, to and from.
 • Predlog + glagolnik: without, after and before.

Example

Predlog +  samostalnik

 • She works at home.
 • The homeless man sleeps under the bridge.
 • The meeting is at 7, I hope that she arrives on time.

Predlog + zaimek

 • You can come to Paris with me.
 • I am telling this to everybody.
 • I received a letter from him.

Predlog + glagolnik

 • He left the house without listening to his mom.
 • I always go to work after watching television.
 • I usually eat breakfast before going to school.

Use

V povedi se predložna zveza uporablja na različne načine.

 • Kot pridevnik (odgovarja na vprašanje Kateri? [Which one?]);
 • Kot časovni in krajevni prislov (odgovarja na vprašanja, kot so Kako? [How?] Kdaj? [When?] ali Kje? [Where?];
 • Kot samostalniška zveza;
 • Z glagoli, ki imajo dvojni predmet.

Summary

Predložne zveze [prepositional phrases] so kombinacija predlogov in drugih elementov v povedi.

Na primer:
— Predlog + samostalnik: “I never arrive on time.”
— Predlog + zaimek: “She took an interesting book with her.”
— Predlog + glagolnik: “Before buying some tomatoes we talked to the seller.”

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License