Unit 4.2

Pogosti izrazi s to have


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Glagol to have uporabljamo za tvorjenje pogostih izrazov [common expressions] v neformalni komunikaciji.

Form

Have uporabljamo kot glavni glagol v povedi, have got pa ne moremo uporabljati v tovrstnih izrazih.

Pogosti izrazi v trdilni obliki imajo ponavadi strukturo:
Subject + have/has + object + …

 • Tretja oseba ednine se spremeni iz have v has.

Pogosti izrazi v nikalni obliki imajo ponavadi strukturo:
Subject + do/does + not + have + object + …

 • Tretja oseba ednine se spremeni iz do v does.
 • Zapomnimo si, da se have not ne uporablja v pogostih izrazih.

Example

 1. I have a shower every morning.
  I don’t have a shower every morning.
 2. Have a good journey!
  Don’t have a good journey!
 3. We had* a fight.
  We didn’t have* a fight.
 4. She had a look at the book.
  She didn’t have a look at the book.

(*Past simple)

Use

 Uporaba in pomen glagola to have sta odvisna od samostalnika, ki mu sledi.

Najbolj običajni pogosti izrazi s to have so:

 1. Have + breakfast, lunch, a meal, dinner, coffee, tea, a shower, a rest, a dream, a drink…;
 2. Have + a good day, a bad day, a good time, a bad time, a good journey, a nice day…;
 3. Have + a conversation, a talk, a fight…;
 4. Have + a look, a try

Summary

Glagol to have se pojavlja v nekaterih pogostih izrazih v neformalni komunikaciji.

Najpogosteje rabljeni so: have breakfast, have a good day, have a conversation, have a look

Struktura v trdilni obliki je:
Subject + have/has + object + … (has v tretji osebi ednine)

Struktura v nikalni obliki je:
Subject + do/does + not + have + object + … (does not v tretji osebi ednine)

Na primer:
— Trdilna: “Have a rest.” / Have got a rest. = have got v teh izrazih ne uporabljamo.
— Nikalna: “Don’t have a rest now.” / Have not a rest now.” = V nikalni obliki ne moremo uporabiti have not.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

Exercises


License