Unit 4.2

Pogosti izrazi s to have


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Glagol to have uporabljamo za tvorjenje pogostih izrazov [common expressions] v neformalni komunikaciji.

Form

Have uporabljamo kot glavni glagol v povedi, have got pa ne moremo uporabljati v tovrstnih izrazih.

Pogosti izrazi v trdilni obliki imajo ponavadi strukturo:
Subject + have/has + object + …

 • Tretja oseba ednine se spremeni iz have v has.

Pogosti izrazi v nikalni obliki imajo ponavadi strukturo:
Subject + do/does + not + have + object + …

 • Tretja oseba ednine se spremeni iz do v does.
 • Zapomnimo si, da se have not ne uporablja v pogostih izrazih.

Example

 1. I have a shower every morning.
  I don’t have a shower every morning.
 2. Have a good journey!
  Don’t have a good journey!
 3. We had* a fight.
  We didn’t have* a fight.
 4. She had a look at the book.
  She didn’t have a look at the book.

(*Past simple)

Use

 Uporaba in pomen glagola to have sta odvisna od samostalnika, ki mu sledi.

Najbolj običajni pogosti izrazi s to have so:

 1. Have + breakfast, lunch, a meal, dinner, coffee, tea, a shower, a rest, a dream, a drink…;
 2. Have + a good day, a bad day, a good time, a bad time, a good journey, a nice day…;
 3. Have + a conversation, a talk, a fight…;
 4. Have + a look, a try

Summary

Glagol to have se pojavlja v nekaterih pogostih izrazih v neformalni komunikaciji.

Najpogosteje rabljeni so: have breakfast, have a good day, have a conversation, have a look

Struktura v trdilni obliki je:
Subject + have/has + object + … (has v tretji osebi ednine)

Struktura v nikalni obliki je:
Subject + do/does + not + have + object + … (does not v tretji osebi ednine)

Na primer:
— Trdilna: “Have a rest.” / Have got a rest. = have got v teh izrazih ne uporabljamo.
— Nikalna: “Don’t have a rest now.” / Have not a rest now.” = V nikalni obliki ne moremo uporabiti have not.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License