Unit 3.1

Števni in neštevni samostalniki


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Samostalniki [nouns] se nanašajo na osebo, kraj, stvar, dogodek, snov ali pojav.

Števni samostalniki [countable nouns] so samostalniki, ki jih dojemamo kot ločene predmete, ki se jih da številčno prešteti.

Neštevne samostalnike [uncountable nouns] uporabljamo za opisovanje stvari, ki jih dojemamo kot maso in ne kot ločene objekte.

Form

Ne obstaja ustaljeno pravilo za tvorjenje števnih in neštevnih samostalnikov. 

Countable nouns

Števni samostalniki imajo tako ednino kot množino. Lahko jih uporabljamo z nedoločnimi členi (a/an) in s številkami.

Uncountable nouns

Neštevnih samostalnikov ne moremo uporabljati z nedoločnimi členi (a/an) ali s številkami. Lahko imajo:

  • Zgolj ednino, ki se je ne da pretvoriti v množino (advicebaggage, information, energy, furniture, homework, money…);
  • Zgolj množino, ki se je ne da pretvoriti v ednino (the Spanishnews, groceries, clothes, thanks, regards…).

Example

Countable nouns

  • I have a dog at home.
  • He is so rich that he owns five houses.
  • We want to play a tennis match.

Uncountable nouns

  • His advice was very important. / His advices were very important.
  • There is information in this guide. / There are informations in this guide.
  • I have some news about Bulgaria. / I have a new about Bulgaria.

Use

Števne samostalnike uporabljamo za ločene objekte in jih lahko številčno preštejemo.

Neštevni samostalniki so predmeti, ki jih dojemamo kot maso, in ki se jih ne da ločiti (besede, ki se nanašajo na vodo, tekočine, materiale ali abstraktni samostalniki). 

Summary

Števni samostalniki [countable nouns] se nanašajo na ločene predmete, ki se jih ne da številčno prešteti. Lahko jih uporabljamo z nedoločnim členom (a/an).

Neštevni samostalniki [countable nouns] se nanašajo na abstraktne samostalnike, snovne predmete, ki se jih ne da razdeliti. Ne moremo jih uporabljati z nedoločnim členom (a/an) in ponavadi imajo samo ednino ali pa samo množino.

Na primer:
— “There is a mobile phone on the table.” = Mobile phone je števni samostalnik v ednini, zaradi česar uporabimo nedoločni člen a.
— “There are two mobile phones on the table.” = Mobile phones je števni samostalnik v množini, zaradi česar ga lahko preštejemo s številko dve. 
— “My teacher bought furniture for her house. / “My teacher bought furnitures for her house.“= Furniture je neštevni edninski samostalnik, ki nima množine.
— “The police catch killers.” / “The police catches killers.” = The police je neštevni množinski samostalnik, ki nima edninske oblike.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License