Unit 4.1

Določni člen


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Členi [articles] so besede, ki določajo samostalnike in pripadajo skupini besed, ki se imenuje določniki. Obstajata dve skupini členov: nedoločni in določni.

Določni člen [definite article] uporabljamo, ko se nanašamo na specifične stvari.

Form

Določni člen ponavadi postavljamo pred pridevniške in samostalniške zveze. Določni člen lahko uporabljamo tako s samostalniki v ednini kot v množini.

Obstaja le en določni člen, ki ga postavljamo pred samostalnike: the.

Example

 1. Že omenjene stvari
  • There is a dog in your garden. The dog is hungry.
 2. Točno določeni kraji, stavbe, prevozna sredstva, naprave
  • The train station is next to my house.
  • The shop will be closed tomorrow.
  • The bus leaves in five minutes.
  • Everyday I listen to the radio.
 3. Edini/a/o obstoječi/a/e
  • The Pope is visiting Germany next week.
 4. Množinska imena držav
  • The Netherlands.
 5. Države, v imenih katerih se pojavljajo naslednje besede: kingdom, republic ali states
  • The United Kingdom, The Czech Republic, The United States.
 6. Gorovja, oceani, reke in skupine otokov
  • The Alps, The Pacific Ocean, The Nile, The Azores.
 7. Družinski priimki v množini
  • The Jacksons lived in Texas for 10 years.
 8. Superlativni pridevniki
  • Pizza is the most delicious food in the world!
 9. Časopisi
  • The New York Times.
 10. Glasbeni instrumenti
  • I play the piano.

Use

Določni člen uporabljamo, ko se nanašamo na specifične stvari, ki jih tako govorec kot sogovornik že poznata. Določni člen uporabljamo, ko se nanašamo na:

 1. Že omenjene stvari (da se izognemo ponavljanju);
 2. Točno določene kraje, stavbe, prevozna sredstva, naprave;
 3. Edino stvar, ki obstaja (the Sun, the Moon, the sky…);
 4. Množinska imena držav;
 5. Države, v imenih katerih se pojavljajo naslednje besede: kingdom, republic ali states;
 6. Gorovja, oceane, reke in skupine otokov;
 7. Družinske priimke v množini;
 8. Superlativne pridevnike;
 9. Časopise;
 10. Glasbene instrumente.

Summary

Določni člen [definite article] the je določnik, ki ga uporabljamo, ko se nanašamo na specifične stvari. Postavljamo ga pred samostalnike ali pridevnike.

Na primer:
— “I think the dog is hungry.” = the uporabljamo, ko se nanašamo na eno specifično stvar.
♦ “There is a dog in your garden.” = a/an uporabljamo, ko se nanašamo na nespecifično stvar.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License