Unit 4.1

Določni člen

Introduction

Členi [articles] so besede, ki določajo samostalnike in pripadajo skupini besed, ki se imenuje določniki. Obstajata dve skupini členov: nedoločni in določni.

Določni člen [definite article] uporabljamo, ko se nanašamo na specifične stvari.

Form

Določni člen ponavadi postavljamo pred pridevniške in samostalniške zveze. Določni člen lahko uporabljamo tako s samostalniki v ednini kot v množini.

Obstaja le en določni člen, ki ga postavljamo pred samostalnike: the.

Example

 1. Že omenjene stvari
  • There is a dog in your garden. The dog is hungry.
 2. Točno določeni kraji, stavbe, prevozna sredstva, naprave
  • The train station is next to my house.
  • The shop will be closed tomorrow.
  • The bus leaves in five minutes.
  • Everyday I listen to the radio.
 3. Edini/a/o obstoječi/a/e
  • The Pope is visiting Germany next week.
 4. Množinska imena držav
  • The Netherlands.
 5. Države, v imenih katerih se pojavljajo naslednje besede: kingdom, republic ali states
  • The United Kingdom, The Czech Republic, The United States.
 6. Gorovja, oceani, reke in skupine otokov
  • The Alps, The Pacific Ocean, The Nile, The Azores.
 7. Družinski priimki v množini
  • The Jacksons lived in Texas for 10 years.
 8. Superlativni pridevniki
  • Pizza is the most delicious food in the world!
 9. Časopisi
  • The New York Times.
 10. Glasbeni instrumenti
  • I play the piano.

Use

Določni člen uporabljamo, ko se nanašamo na specifične stvari, ki jih tako govorec kot sogovornik že poznata. Določni člen uporabljamo, ko se nanašamo na:

 1. Že omenjene stvari (da se izognemo ponavljanju);
 2. Točno določene kraje, stavbe, prevozna sredstva, naprave;
 3. Edino stvar, ki obstaja (the Sun, the Moon, the sky…);
 4. Množinska imena držav;
 5. Države, v imenih katerih se pojavljajo naslednje besede: kingdom, republic ali states;
 6. Gorovja, oceane, reke in skupine otokov;
 7. Družinske priimke v množini;
 8. Superlativne pridevnike;
 9. Časopise;
 10. Glasbene instrumente.

Summary

Določni člen [definite article] the je določnik, ki ga uporabljamo, ko se nanašamo na specifične stvari. Postavljamo ga pred samostalnike ali pridevnike.

Na primer:
— “I think the dog is hungry.” = the uporabljamo, ko se nanašamo na eno specifično stvar.
♦ “There is a dog in your garden.” = a/an uporabljamo, ko se nanašamo na nespecifično stvar.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

Exercises

External link to Določni člen exercises (20).
License