Unit 3.2

Quantitative determiners


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Določniki [determiners] so povedna določila samostalnikom. Dajejo nam informacije o katerih in kolikih ljudeh, stvareh… govorimo.

Količinske določnike [quantitative determiners] ali kvantifikatorje [quantifiers] uporabljamo pri navajanju količine nečesa.

Form

Ni natančnih pravil glede tvorjenja quantitative determiners. Glavni so:

 • Za števne samostalnike: both, many, (a) few
 • Za neštevne samostalnike: somemuch, (a) little

Example

Števni samostalniki

 • There are shops on both sides of the street.
 • Not many people visit London every winter.
 • Were there only a few people at work?

Neštevni samostalniki

 • Some people like football and basketball.
 • We do not have much time.
 • How little sugar is left?

Use

Quantitative determiners uporabljamo s števnimi in neštevnimi samostalniki, da navedemo količino nečesa.

Števni samostalniki:

 • Both = Eden in drugi iz para;
 • Many = Velika količina ločenih predmetov;
 • (A) few = Majhna količina nečesa.

Neštevni samostalniki:

 • Some = Nedoločena, a znatna količina nečesa;
 • Much = Velika količina snovi;
 • (A) little = Majhna količina nečesa.

Summary

Količinske določnike [quantitative determiners] uporabljamo pri navajanju količine nečesa. Z različnimi samostalniki uporabljamo različne količinske določnike.

 • Števni samostalniki, ki se jih da enostavno prešteti s številkami, se lahko uporabljajo z določniki both, many in (a) few
 • Neštevni samostalniki, ki se jih ne da enostavno prešteti in, ki se jih dojema kot snov, se lahko uporabljajo z določniki some, much in (a) little

Na primer:
— Števni: “Can you buy a few coffees at the bar?” = skodelic kave.
— Neštevni: “Can you buy some coffee at the supermarket?” = kava v prahu.

Coffee je lahko tako števni kot neštevni samostalnik; razlika je v pomenu.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License