Unit 3.1

Sestavljeni samostalniki


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Samostalniki [nouns] se nanašajo na osebo, prostor, stvar, dogodek, snov ali pojav.

Sestavljeni samostalniki [compound nouns] so samostalniki, sestavljeni iz kombinacije besed.

Form

Sestavljeni samostalnik je samostalnik, sestavljen iz dveh ali več obstoječih besed, ki skupaj sestavljajo novi samostalnik. Najpogosteje rabljeni so:

Part 1 Part 2 Compound Noun
air port airport
black board blackboard
cheese cake cheesecake
ear ring earring
fire man fireman
foot ball football
girl friend girlfriend
tea spoon teaspoon
wall paper wallpaper

Example

  • I am waiting for you at the airport.
  • A blackboard is a board often used in schools.
  • You need a ball to play football.

Use

Vsak del sestavljenega samostalnika ima sam po sebi pomen in rezultat kombinacije besed je nova beseda z novim pomenom.

Summary

Sestavljeni samostalnik je samostalnik, sestavljen iz dveh ali več besed.

Najpogosteje rabljeni so: airport, blackboard, cheesecake, earring, fireman, football, girlfriend, teaspoon, wallpaper
Na primer:
Bed (prostor za počivanje) + room (prostor, obkrožen s zidovi) → Bedroom (prostor s posteljo, ki se jo uporablja za počitek).

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

Exercises


License