Unit 3.1

Sestavljeni samostalniki


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Samostalniki [nouns] se nanašajo na osebo, prostor, stvar, dogodek, snov ali pojav.

Sestavljeni samostalniki [compound nouns] so samostalniki, sestavljeni iz kombinacije besed.

Form

Sestavljeni samostalnik je samostalnik, sestavljen iz dveh ali več obstoječih besed, ki skupaj sestavljajo novi samostalnik. Najpogosteje rabljeni so:

Part 1 Part 2 Compound Noun
air port airport
black board blackboard
cheese cake cheesecake
ear ring earring
fire man fireman
foot ball football
girl friend girlfriend
tea spoon teaspoon
wall paper wallpaper

Example

  • I am waiting for you at the airport.
  • A blackboard is a board often used in schools.
  • You need a ball to play football.

Use

Vsak del sestavljenega samostalnika ima sam po sebi pomen in rezultat kombinacije besed je nova beseda z novim pomenom.

Summary

Sestavljeni samostalnik je samostalnik, sestavljen iz dveh ali več besed.

Najpogosteje rabljeni so: airport, blackboard, cheesecake, earring, fireman, football, girlfriend, teaspoon, wallpaper
Na primer:
Bed (prostor za počivanje) + room (prostor, obkrožen s zidovi) → Bedroom (prostor s posteljo, ki se jo uporablja za počitek).

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License