Unit 3.1

Sestavljeni samostalniki

Nouns

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Samostalniki [nouns] se nanašajo na osebo, prostor, stvar, dogodek, snov ali pojav.

Sestavljeni samostalniki [compound nouns] so samostalniki, sestavljeni iz kombinacije besed.

Form

Sestavljeni samostalnik je samostalnik, sestavljen iz dveh ali več obstoječih besed, ki skupaj sestavljajo novi samostalnik. Najpogosteje rabljeni so:

Part 1Part 2Compound Noun
airportairport
blackboardblackboard
cheesecakecheesecake
earringearring
firemanfireman
footballfootball
girlfriendgirlfriend
teaspoonteaspoon
wallpaperwallpaper

Example

  • I am waiting for you at the airport.
  • A blackboard is a board often used in schools.
  • You need a ball to play football.

Use

Vsak del sestavljenega samostalnika ima sam po sebi pomen in rezultat kombinacije besed je nova beseda z novim pomenom.

Summary

Sestavljeni samostalnik je samostalnik, sestavljen iz dveh ali več besed.

Najpogosteje rabljeni so: airport, blackboard, cheesecake, earring, fireman, football, girlfriend, teaspoon, wallpaper
Na primer:
Bed (prostor za počivanje) + room (prostor, obkrožen s zidovi) → Bedroom (prostor s posteljo, ki se jo uporablja za počitek).

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Slovene speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book