Introduction

General

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

This book is the Grammar section of the A1 level of the practical guide for learning English as a second language. It forms a part of the book series, Books For Languages. It is fully written in English, and it serves as a base for the adaptation to different mother tongues. Starting from an integrated curriculum of languages, we offer an eclectic system with a distribution of contents based on the needs of learning objectives.

 


Ta knjiga predstavlja slovnični del stopnje A1 v praktičnem priročniku za učenje angleščine kot drugega jezika in je sestavni del serije knjig: Knjige za jezike. V celoti je napisana v angleščini in služi kot osnova za prilagoditev različnim maternim jezikom. S celovitim učnim načrtom ponujamo heterogeni sistem z razporeditvijo vsebin, ki je osnovana na potrebah učnih ciljev.

 

License

English Grammar A1 Level for Slovene speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book