Unit 7.1

Glagolska struktura be going to

Verb Phrase

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Be going to je glagolska struktura, ki se nanaša na prihodnost.

Form

Affirmative

Struktura v trdilni obliki je:
Subject + to be + going to + verb + …

 • Kratka oblika trdilne oblike je enaka kratki obliki to be: I’m – you’re – he’s…
SubjectTo Begoing toVerb
Iamgoing towork
Youaregoing towork
Heisgoing towork
Sheisgoing towork
Itisgoing towork
Wearegoing towork
Youaregoing towork
Theyaregoing towork

Negative

Struktura v nikalni obliki je:
Subject + to be + not + going to + verb + …

 • Kratka oblika nikalne oblike je enaka kratki obliki to be: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…
SubjectTo Be + notgoing toVerb
Iam notgoing towork
Youare notgoing towork
Heis notgoing towork
Sheis notgoing towork
Itis notgoing towork
Weare notgoing towork
Youare notgoing towork
Theyare notgoing towork

Interrogative

Struktura v vprašalni obliki je:
To be + subject + going to + verb + …?

To BeSubjectgoing toVerbQuestion
Mark
AmIgoing towork?
Areyougoing towork?
Ishegoing towork?
Isshegoing towork?
Isitgoing towork?
Arewegoing towork?
Areyougoing towork?
Aretheygoing towork?

Example

Affirmative

 • I am going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is going to be the boss.
 • We are going to visit your company today.

Negative

 • I am not going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is not going to be the boss.
 • We are not going to visit your company today.

Interrogative

 • Am I going to the shop this weekend?
 • Is he going to be the boss when he grows up?
 • Are we going to visit your company today?

Use

Strukturo be going to uporabljamo, ko hočemo izraziti namene in načrte za prihodnost.

NOTE: V neformalnem kontekstu lahko uporabimo gonna namesto going to.

Summary

Be going to se nanaša na trdne namene in načrte za prihodnost.

 • Trdilna oblika: Subject + to be + going to + verb + …
 • Nikalna oblika: Subject + to be + not + going to + verb + …
 • Vprašalna oblika: To be + subject + going to + verb + …?

Na primer:
— Trdilna oblika: “I am going to go to work.”
— Nikalna oblika: “I am not going to go to work, I am going to the shop.”
— Vprašalna oblika: “Are you going to work?

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Slovene speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book