Unit 7.1Glagolska struktura be going to

Verb Phrase

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Be going to je glagolska struktura, ki se nanaša na prihodnost.

Form

Affirmative

Struktura v trdilni obliki je:
Subject + to be + going to + verb + …

 • Kratka oblika trdilne oblike je enaka kratki obliki to be: I’m – you’re – he’s…
Subject To Be going to Verb
I am going to work
You are going to work
He is going to work
She is going to work
It is going to work
We are going to work
You are going to work
They are going to work

Negative

Struktura v nikalni obliki je:
Subject + to be + not + going to + verb + …

 • Kratka oblika nikalne oblike je enaka kratki obliki to be: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…
Subject To Be + not going to Verb
I am not going to work
You are not going to work
He is not going to work
She is not going to work
It is not going to work
We are not going to work
You are not going to work
They are not going to work

Interrogative

Struktura v vprašalni obliki je:
To be + subject + going to + verb + …?

To Be Subject going to Verb Question
Mark
Am I going to work ?
Are you going to work ?
Is he going to work ?
Is she going to work ?
Is it going to work ?
Are we going to work ?
Are you going to work ?
Are they going to work ?

Example

Affirmative

 • I am going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is going to be the boss.
 • We are going to visit your company today.

Negative

 • I am not going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is not going to be the boss.
 • We are not going to visit your company today.

Interrogative

 • Am I going to the shop this weekend?
 • Is he going to be the boss when he grows up?
 • Are we going to visit your company today?

Use

Strukturo be going to uporabljamo, ko hočemo izraziti namene in načrte za prihodnost.

NOTE: V neformalnem kontekstu lahko uporabimo gonna namesto going to.

Summary

Be going to se nanaša na trdne namene in načrte za prihodnost.

 • Trdilna oblika: Subject + to be + going to + verb + …
 • Nikalna oblika: Subject + to be + not + going to + verb + …
 • Vprašalna oblika: To be + subject + going to + verb + …?

Na primer:
— Trdilna oblika: “I am going to go to work.”
— Nikalna oblika: “I am not going to go to work, I am going to the shop.”
— Vprašalna oblika: “Are you going to work?

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercise

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Feedback

Books4Languages feedback.

InfoLicense

English Grammar A1 Level for Slovene speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book