- English Grammar A1 Level for Slovene speakers - https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-sl -

Glagolska struktura be going to

Introduction

Be going to je glagolska struktura, ki se nanaša na prihodnost.

Form

Affirmative

Struktura v trdilni obliki je:
Subject + to be + going to + verb + …

 • Kratka oblika trdilne oblike je enaka kratki obliki to be: I’m – you’re – he’s…
SubjectTo Begoing toVerb
Iamgoing towork
Youaregoing towork
Heisgoing towork
Sheisgoing towork
Itisgoing towork
Wearegoing towork
Youaregoing towork
Theyaregoing towork

Negative

Struktura v nikalni obliki je:
Subject + to be + not + going to + verb + …

 • Kratka oblika nikalne oblike je enaka kratki obliki to be: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…
SubjectTo Be + notgoing toVerb
Iam notgoing towork
Youare notgoing towork
Heis notgoing towork
Sheis notgoing towork
Itis notgoing towork
Weare notgoing towork
Youare notgoing towork
Theyare notgoing towork

Interrogative

Struktura v vprašalni obliki je:
To be + subject + going to + verb + …?

To BeSubjectgoing toVerbQuestion
Mark
AmIgoing towork?
Areyougoing towork?
Ishegoing towork?
Isshegoing towork?
Isitgoing towork?
Arewegoing towork?
Areyougoing towork?
Aretheygoing towork?

Example

Affirmative

 • I am going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is going to be the boss.
 • We are going to visit your company today.

Negative

 • I am not going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is not going to be the boss.
 • We are not going to visit your company today.

Interrogative

 • Am I going to the shop this weekend?
 • Is he going to be the boss when he grows up?
 • Are we going to visit your company today?

Use

Strukturo be going to uporabljamo, ko hočemo izraziti namene in načrte za prihodnost.

NOTE: V neformalnem kontekstu lahko uporabimo gonna namesto going to.

Summary

Be going to se nanaša na trdne namene in načrte za prihodnost.

 • Trdilna oblika: Subject + to be + going to + verb + …
 • Nikalna oblika: Subject + to be + not + going to + verb + …
 • Vprašalna oblika: To be + subject + going to + verb + …?

Na primer:
— Trdilna oblika: “I am going to go to work.”
— Nikalna oblika: “I am not going to go to work, I am going to the shop.”
— Vprašalna oblika: “Are you going to work?

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercise