Unit 1.1

Glagol to be v vprašalni obliki

Introduction

Glagol biti [to be] je pomožni glagol, ki je v slovnici nepogrešljiv.

Ko je v vprašalni obliki, glagol sprašuje po nečem v zvezi z osebkom.

Form

Glagol to be je nepravilni glagol, ki ima v vprašalni obliki (ki je mogoča zaradi inverzije) strukturo:
To be + subject + …?

To Be Subject Question Mark
Am I ?
Are you ?
Is he ?
Is she ?
Is it ?
Are we ?
Are you ?
Are they ?

*Kratka vprašalna oblika ne obstaja.

Example

Glagol to be uporabljamo s:

 1.  Samostalniki
  • Am I a student?
  • Is he a lawyer?
  • Are we doctors?
 2.  Pridevniki
  • Am I tall?
  • Is he polite?
  • Are many people happy?
 3.  Predložnimi zvezami
  • Is my book on the bed?
  • Is Harry Potter on the TV?
  • Are the eggs in the box?

Use

Glagol to be ima zelo osnovno obliko. Ko ga uporabljamo kot povezovalno besedo med drugimi besednimi vrstami (osebki, samostalniki, pridevniki, dopolnili…), nam sporoča več podrobnosti o stanju osebka.

Glagol to be se uporablja s:

 1. Samostalniki;
 2. Pridevniki;
 3. Predložnimi zvezami (ali dopolnili).

Glagol to be v vprašalni obliki uporabljamo za tvorjenje vprašanj o značilnostih osebka, na primer: starost, obnašanje, barva, poklic, nacionalnost, osebnost, kraj, cena, kvaliteta, velikost, čas…

Summary

Glagol biti [to be] je eden od najpogosteje rabljenih pomožnih glagolov. Pogosto ga uporabljamo v kombinaciji s samostalniki, pridevniki in predložnimi zvezami. Ko je v vprašalni obliki, sprašuje po značilnostih subjekta…

Struktura je:

To be + subject + …?

Vprašalna oblika: Am (I…?), Are (you…?), Is (he/she/it…?), Are (we/you/they…?).

Na primer:
Am I tall?” = Am uporabljamo v prvi osebi ednine.
— “Is he tall?” = Is uporabljamo v tretji osebi ednine.
— “Are they tall?” = Are uporabljamo v množini.

NOTE: Kratka vprašalna oblika ne obstaja  (Is he tall? / ‘s het tall?).

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

License