Unit 1.1

Glagol to be v vprašalni obliki


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Glagol biti [to be] je pomožni glagol, ki je v slovnici nepogrešljiv.

Ko je v vprašalni obliki, glagol sprašuje po nečem v zvezi z osebkom.

Form

Glagol to be je nepravilni glagol, ki ima v vprašalni obliki (ki je mogoča zaradi inverzije) strukturo:
To be + subject + …?

To Be Subject Question Mark
Am I ?
Are you ?
Is he ?
Is she ?
Is it ?
Are we ?
Are you ?
Are they ?

*Kratka vprašalna oblika ne obstaja.

Example

Glagol to be uporabljamo s:

 1.  Samostalniki
  • Am I a student?
  • Is he a lawyer?
  • Are we doctors?
 2.  Pridevniki
  • Am I tall?
  • Is he polite?
  • Are many people happy?
 3.  Predložnimi zvezami
  • Is my book on the bed?
  • Is Harry Potter on the TV?
  • Are the eggs in the box?

Use

Glagol to be ima zelo osnovno obliko. Ko ga uporabljamo kot povezovalno besedo med drugimi besednimi vrstami (osebki, samostalniki, pridevniki, dopolnili…), nam sporoča več podrobnosti o stanju osebka.

Glagol to be se uporablja s:

 1. Samostalniki;
 2. Pridevniki;
 3. Predložnimi zvezami (ali dopolnili).

Glagol to be v vprašalni obliki uporabljamo za tvorjenje vprašanj o značilnostih osebka, na primer: starost, obnašanje, barva, poklic, nacionalnost, osebnost, kraj, cena, kvaliteta, velikost, čas…

Summary

Glagol biti [to be] je eden od najpogosteje rabljenih pomožnih glagolov. Pogosto ga uporabljamo v kombinaciji s samostalniki, pridevniki in predložnimi zvezami. Ko je v vprašalni obliki, sprašuje po značilnostih subjekta…

Struktura je:

To be + subject + …?

Vprašalna oblika: Am (I…?), Are (you…?), Is (he/she/it…?), Are (we/you/they…?).

Na primer:
Am I tall?” = Am uporabljamo v prvi osebi ednine.
— “Is he tall?” = Is uporabljamo v tretji osebi ednine.
— “Are they tall?” = Are uporabljamo v množini.

NOTE: Kratka vprašalna oblika ne obstaja  (Is he tall? / ‘s het tall?).

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License