Unit 6.2

Past simple nepravilnih glagolov


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Enostavni preteklik [past simple] je čas, ki ga uporabljamo za opisovanje situacij, do katerih je prišlo v preteklosti, in ki so sedaj zaključene.

Veliko pogosto rabljenih glagolov ima nepravilne oblike za preteklik.

Form

Ne obstaja pravilo, ki bi pojasnilo, kako tvoriti nepravilno obliko past simpla.
Najpogosteje rabljeni nepravilni glagoli so:

Verb Past Simple
become became
break broke
bring brought
buy bought
do did
draw drew
drink drank
eat ate
feel felt
find found
go went
have had
hear heard
keep kept
read read
run ran
say said
see saw
teach taught
write wrote

Example

  • I bought a cheap shirt yesterday.
  • He drank a lot last night.
  • They went to the mountains last week.

Use

Nepravilni past simple uporabljamo na enak način kot pravilnega, le tvorimo ga drugače.

Summary

Veliko glagolov ima nepravilne oblike v enostavnem pretekliku [past simple].

Najpogosteje rabljeni so: become ⇒ became, do ⇒ did, go ⇒ went, have ⇒ had, read ⇒ read, see ⇒ saw

Na primer:
— “I left my blanket under the tree.” / “I leaved my blanket under the tree.” = Glagol leave se spremeni v left, ker je nepravilni glagol.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License