Unit 6.2Past simple nepravilnih glagolov

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Enostavni preteklik [past simple] je čas, ki ga uporabljamo za opisovanje situacij, do katerih je prišlo v preteklosti, in ki so sedaj zaključene.

Veliko pogosto rabljenih glagolov ima nepravilne oblike za preteklik.

Form

Ne obstaja pravilo, ki bi pojasnilo, kako tvoriti nepravilno obliko past simpla.
Najpogosteje rabljeni nepravilni glagoli so:

Verb Past Simple
become became
break broke
bring brought
buy bought
do did
draw drew
drink drank
eat ate
feel felt
find found
go went
have had
hear heard
keep kept
read read
run ran
say said
see saw
teach taught
write wrote

Example

  • I bought a cheap shirt yesterday.
  • He drank a lot last night.
  • They went to the mountains last week.

Use

Nepravilni past simple uporabljamo na enak način kot pravilnega, le tvorimo ga drugače.

Summary

Veliko glagolov ima nepravilne oblike v enostavnem pretekliku [past simple].

Najpogosteje rabljeni so: become ⇒ became, do ⇒ did, go ⇒ went, have ⇒ had, read ⇒ read, see ⇒ saw

Na primer:
— “I left my blanket under the tree.” / “I leaved my blanket under the tree.” = Glagol leave se spremeni v left, ker je nepravilni glagol.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercise

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Feedback

Books4Languages feedback.

InfoLicense

English Grammar A1 Level for Slovene speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book