Unit 6.2

Past simple nepravilnih glagolov

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Enostavni preteklik [past simple] je čas, ki ga uporabljamo za opisovanje situacij, do katerih je prišlo v preteklosti, in ki so sedaj zaključene.

Veliko pogosto rabljenih glagolov ima nepravilne oblike za preteklik.

Form

Ne obstaja pravilo, ki bi pojasnilo, kako tvoriti nepravilno obliko past simpla.
Najpogosteje rabljeni nepravilni glagoli so:

VerbPast Simple
becomebecame
breakbroke
bringbrought
buybought
dodid
drawdrew
drinkdrank
eatate
feelfelt
findfound
gowent
havehad
hearheard
keepkept
readread
runran
saysaid
seesaw
teachtaught
writewrote

Example

  • I bought a cheap shirt yesterday.
  • He drank a lot last night.
  • They went to the mountains last week.

Use

Nepravilni past simple uporabljamo na enak način kot pravilnega, le tvorimo ga drugače.

Summary

Veliko glagolov ima nepravilne oblike v enostavnem pretekliku [past simple].

Najpogosteje rabljeni so: become ⇒ became, do ⇒ did, go ⇒ went, have ⇒ had, read ⇒ read, see ⇒ saw

Na primer:
— “I left my blanket under the tree.” / “I leaved my blanket under the tree.” = Glagol leave se spremeni v left, ker je nepravilni glagol.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Slovene speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book